Kiếm Võng 3: Hướng dẫn nhận pet gà Hắc Thích Khách

Hướng dẫn chi tiết cách kích hoạt và thực hiện nhiệm vụ kỳ ngộ nhận pet gà trống Hắc Thích Khách tại Trường An Tây Thị.

Kích hoạt kỳ ngộ

Đến Mã Nguy Dịch chỗ Xa Phu, tìm NPC mua bánh nướng. Các bạn nên mua với số lượng lớn để không cần mất công chạy lại nếu kích hoạt kỳ ngộ không thành công.

Hướng dẫn nhiệm vụ kỳ ngộ nhận pet gà Hắc Thích Khách

Đến Trường An Tây Thị tìm NPC ăn mày cho 3 lần bánh nướng. Nếu may mắn sẽ kích hoạt kỳ ngộ.

Hướng dẫn nhiệm vụ kỳ ngộ nhận pet gà Hắc Thích Khách

Hướng dẫn nhiệm vụ kỳ ngộ nhận pet gà Hắc Thích Khách

Hướng dẫn làm nhiệm vụ kỳ ngộ

Sau khi kích hoạt kỳ ngộ, nói chuyện với NPC ăn mày, NPC sẽ kêu bạn đến đường Chu Tước tìm người.

Hướng dẫn nhiệm vụ kỳ ngộ nhận pet gà Hắc Thích Khách

Hướng dẫn nhiệm vụ kỳ ngộ nhận pet gà Hắc Thích Khách

Sau đó đến địa điểm như hình dưới nói chuyện với NPC bán thuốc.

Hướng dẫn nhiệm vụ kỳ ngộ nhận pet gà Hắc Thích Khách

Hướng dẫn nhiệm vụ kỳ ngộ nhận pet gà Hắc Thích Khách

Mang thuốc cho thiếu niên.

Hướng dẫn nhiệm vụ kỳ ngộ nhận pet gà Hắc Thích Khách

Hướng dẫn nhiệm vụ kỳ ngộ nhận pet gà Hắc Thích Khách

Nói chuyện với người thần bí đứng cạnh thiếu niên.

Hướng dẫn nhiệm vụ kỳ ngộ nhận pet gà Hắc Thích Khách

Hướng dẫn nhiệm vụ kỳ ngộ nhận pet gà Hắc Thích Khách

Người thần bí sẽ chạy mất. Bạn đến Trường An Tây Thị, đứng ở khu vực Ngọc Hoa Lâu nghe các NPC nói chuyện với nhau.

Hướng dẫn nhiệm vụ kỳ ngộ nhận pet gà Hắc Thích Khách

Hướng dẫn nhiệm vụ kỳ ngộ nhận pet gà Hắc Thích Khách

Đợi các NPC nói chuyện xong, kích hoạt tình tiết tiếp theo sau đó về chỗ thiếu niên nói chuyện. Lúc này, người thần bí hiện ra đối thoại với thiếu niên, đối thoại xong thì bạn nói chuyện với thiếu niên để nhận pet.

Hướng dẫn nhiệm vụ kỳ ngộ nhận pet gà Hắc Thích Khách

Hướng dẫn nhiệm vụ kỳ ngộ nhận pet gà Hắc Thích Khách

Hướng dẫn nhiệm vụ kỳ ngộ nhận pet gà Hắc Thích Khách

Hướng dẫn nhiệm vụ kỳ ngộ nhận pet gà Hắc Thích Khách

Hướng dẫn nhiệm vụ kỳ ngộ nhận pet gà Hắc Thích Khách

Nguồn:
Kỳ ngộ Pet gà Hắc Thích Khách – Trường An Tây Thị. Bài viết của Đặng Phương Nhi trong group Hội Chơi JX3 Trung Quốc.
剑网3壮志凌云宠物奇遇之荆轲刺详细攻略. Bài viết trên ol.gamersky.com.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: