Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 – Tuần 2

Ngày 1


3:00 PM 6/6/2017 - Afreeca Freecs vs Samsung Galaxy

Afreeca Freecs 1:2 Samsung Galaxy


6:00 PM 6/6/2017 - ROX Tigers vs KT Rolster

ROX Tigers 1:2 KT Rolster


Ngày 2


3:00 PM 7/6/2017 - Jin Air Green Wings vs Ever8 Winners

Jin Air Green Wings 2:0 Ever8 Winners


6:00 PM 7/6/2017 - SK Telecom T1 vs Longzhu Gaming

SK Telecom T1 2:1 Longzhu Gaming


Ngày 3


3:00 PM 8/6/2017 - MVP vs Samsung Galaxy

MVP 0:2 Samsung Galaxy


6:00 PM 8/6/2017 - Afreeca Freecs vs bbq Olivers

Afreeca Freecs 2:1 bbq Olivers


Ngày 4


3:00 PM 10/6/2017 - Jin Air Green Wings vs Longzhu Gaming

Jin Air Green Wings 2:1 Longzhu Gaming


6:00 PM 10/6/2017 - SK Telecom T1 vs Ever8 Winners

SK Telecom T1 2:0 Ever8 Winners


Ngày 5


3:00 PM 11/6/2017 - bbq Olivers vs ROX Tigers

bbq Olivers 0:2 ROX Tigers


6:00 PM 11/6/2017 - KT Rolster vs MVP

KT Rolster 2:0 MVP


Bảng xếp hạng tuần 2

Hạng Đội tuyển Thành tích Điểm
1 Samsung Galaxy 4-0 8-2 +6
2 Jin Air Green Wings 3-1 7-3 +4
3 SK Telecom T1 3-1 6-3 +3
4 KT Rolster 3-1 6-4 +2
5 Longzhu Gaming 2-2 6-5 +1
6 Afreeca Freecs 2-2 6-6 0
7 ROX Tigers 1-3 4-6 -2
8 Ever8 Winners 1-3 3-6 -3
9 MVP 1-3 2-7 -5
10 bbq Olivers 0-4 2-8 -6

Xem thêm:

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 1

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 2

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 3

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 4

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 5

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 6

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 7

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 8

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 9

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 - Tuần 2 1