Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 – Tuần 7

BẢNG XẾP HẠNG

Hạng Đội tuyển Thành tích Điểm
1 Longzhu Gaming 11-3 25-10 +15
2 Samsung Galaxy 11-3 24-10 +14
3 KT Rolster 11-3 24-12 +12
4 SK Telecom T1 9-5 18-13 +5
5 Afreeca Freecs 8-6 22-17 +5
6 Jin Air Green Wings 7-7 17-15 2
7 ROX Tigers 5-9 14-20 -6
8 bbq Olivers 3-11 9-24 -15
9 MVP 3-11 7-24 -17
10 Ever8 Winners 2-12 9-24 -15

Ngày 1


3:00 PM 18/7/2017 - JAG vs SKT

Jin Air Green Wings 2:0 SK Telecom T1

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


6:00 PM 18/7/2017 - BBQ vs AFS

bbq Olivers 1:2 Afreeca Freecs

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê


Ngày 2


3:00 PM 19/7/2017 - MVP vs KT

MVP 0:2 KT Rolster

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


6:00 PM ROX 19/7/2017 - ROX vs EEW

ROX Tigers 0:2 Ever8 Winners

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


Ngày 3


3:00 PM 20/7/2017 - LZ vs SKT

Longzhu Gaming 2:0 SK Telecom T1

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


6:00 PM 20/7/2017 - SSG vs BBQ

Samsung Galaxy 2:0 BBQ Olivers

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


Ngày 4


3:00 PM 22/7/2017 - SSG vs MVP

Samsung Galaxy 1:2 MVP

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê


6:00 PM 22/7/2017 - EEW vs LZ

Ever8 Winners 0:2 Longzhu Gaming

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


Ngày 5


3:00 PM 23/7/2017 - KT vs AFS

KT Rolster 2:1 Afreeca Freecs

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê


6:00 PM 23/7/2017 - JAG vs ROX

Jin Air Green Wings 2:0 ROX Tigers

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


Xem thêm:

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 1

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 2

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 3

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 4

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 5

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 6

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 7

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 8

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 9

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 - Tuần 7 1