Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 – Tuần 9

BẢNG XẾP HẠNG

Hạng Đội tuyển Thành tích Điểm
1 Longzhu Gaming 14-4 31-13 +18
2 KT Rolster 14-4 31-16 +15
3 Samsung Galaxy 13-5 29-15 +14
4 SK Telecom T1 13-5 26-15 +11
5 Afreeca Freecs 10-8 27-21 +6
6 Jin Air Green Wings 8-10 21-21 0
7 ROX Tigers 6-12 17-27 -10
8 MVP 6-12 13-29 -16
9 bbq Olivers 3-15 13-32 -19
10 Ever8 Winners 3-15 11-30 -19

Ngày 1


3:00 PM 1/8/2017 - KT vs LZ

KT Rolster 2:0 Longzhu Gaming

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


6:00 PM 1/8/2017 - SSG vs ROX

Samsung Galaxy 2:1 ROX Tigers

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê


Ngày 2


3:00 PM 2/8/2017 - EEW vs JAG

Ever8 Winners 0:2 Jin Air Green Wings

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


6:00 PM 2/8/2017 - MVP vs AFS

MVP 2:1 Afreeca Freecs

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê


Ngày 3


3:00 PM 3/8/2017 - SKT vs KT

SK Telecom T1 2:1 KT Rolster

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê

Highlights


6:00 PM 3/8/2017 - ROX vs BBQ

ROX Tigers 2:1 BBQ Olivers

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê


Ngày 4


3:00 PM 5/8/2017 - MVP vs EEW

MVP 0:2 Ever8 Winners

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


6:00 PM 5/8/2017 - AFS vs JAG

Afreeca Freecs 2:0 Jin Air Green Wings

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


Ngày 5


3:00 PM 6/8/2017 - SKT vs BBQ

SK Telecom T1 2:1 BBQ Olivers

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê

Highlights


6:00 PM 6/8/2017 - LZ vs SSG

Longzhu Gaming 2:0 Samsung Galaxy

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Highlights


Xem thêm:

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 1

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 2

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 3

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 4

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 5

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 6

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 7

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 8

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 9

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 - Tuần 9 1