Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 – Tuần 9

BẢNG XẾP HẠNG

HạngĐội tuyểnThành tíchĐiểm
1Longzhu Gaming14-431-13+18
2KT Rolster14-431-16+15
3Samsung Galaxy13-529-15+14
4SK Telecom T113-526-15+11
5Afreeca Freecs10-827-21+6
6Jin Air Green Wings8-1021-210
7ROX Tigers6-1217-27-10
8MVP6-1213-29-16
9bbq Olivers3-1513-32-19
10Ever8 Winners3-1511-30-19

Ngày 1


3:00 PM 1/8/2017 - KT vs LZ

KT Rolster 2:0 Longzhu Gaming

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


6:00 PM 1/8/2017 - SSG vs ROX

Samsung Galaxy 2:1 ROX Tigers

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê


Ngày 2


3:00 PM 2/8/2017 - EEW vs JAG

Ever8 Winners 0:2 Jin Air Green Wings

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


6:00 PM 2/8/2017 - MVP vs AFS

Ngày 3


3:00 PM 3/8/2017 - SKT vs KT

6:00 PM 3/8/2017 - ROX vs BBQ

ROX Tigers 2:1 BBQ Olivers

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê


Ngày 4


3:00 PM 5/8/2017 - MVP vs EEW

MVP 0:2 Ever8 Winners

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


6:00 PM 5/8/2017 - AFS vs JAG

Afreeca Freecs 2:0 Jin Air Green Wings

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


Ngày 5


3:00 PM 6/8/2017 - SKT vs BBQ

6:00 PM 6/8/2017 - LZ vs SSG

Longzhu Gaming 2:0 Samsung Galaxy

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Highlights


Xem thêm:

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 1

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 2

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 3

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 4

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 5

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 6

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 7

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 8

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 Tuần 9

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2017 - Tuần 9 1