Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2107 – Tuần 1

Ngày 1 – 8/6/2017


14:00 - Royal Never Give Up vs OMG

Royal Never Give Up 0:2 OMG


16:00 - LGD Gaming vs JD Gaming

LGD Gaming 2:0 JD Gaming


Ngày 2 – 9/6/2017


14:00 - Edward Gaming vs DAN Gaming

Edward Gaming 0:2 DAN Gaming


16:00 - Team WE vs Invictus Gaming

Team WE 2:1 Invictus Gaming


Ngày 3 – 10/6/2017


11:00 - Suning Gaming vs Newbee

Suning Gaming 1:2 Newbee


13:00 - OMG vs JD Gaming

OMG 2:1 JD Gaming


15:00 - Royal Never Give Up vs LGD Gaming

Royal Never Give Up 2:1 LGD Gaming


Ngày 4 – 11/6/2017


11:00 - Edward Gaming vs Snake

Edward Gaming 2:0 Snake Esports


13:00 - Team WE vs DAN Gaming

Team WE 2:0 DAN Gaming


15:00 - IMAY vs Invictus Gaming

IMAY 1:2 Invictus Gaming


Bảng xếp hạng

Bảng A
Hạng Đội tuyển Thành tích
1 Team WE 2-0 4-1
2 Invictus Gaming 1-1 3-3
3 Edward Gaming 1-1 2-2
3 DAN Gaming 1-1 2-2
5 I May 0-1 1-2
6 Snake Esports 0-1 0-2

Bảng B
Hạng Đội tuyển Thành tích
1 Oh My God 2-0 4-1
2 Newbee 1-0 2-1
3 LGD Gaming 1-1 3-2
4 Royal Never Give Up 1-1 2-3
5 Suning Gaming 0-1 1-2
6 JD Gaming 0-2 1-4

XEM THÊM:

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 2

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 3

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 4

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 5

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 6

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 7

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 8

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 9

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 10