Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 – Tuần 7

BẢNG XẾP HẠNG:

Bảng A
Hạng Đội tuyển Thành tích
1 Edward Gaming 8-3 17-6
2 Team WE 8-3 18-9
3 Invictus Gaming 6-5 14-14
4 DAN Gaming 4-7 12-14
5 I May 3-8 8-18
6 Snake Esports 2-9 7-20

Bảng B
Hạng Đội tuyển Thành tích
1 Oh My God 8-3 17-9
2 Royal Never Give Up 7-4 16-11
3 Newbee 7-4 16-13
4 LGD Gaming 5-6 13-15
5 Suning Gaming 5-6 14-16
6 JD Gaming 3-8 10-17

Ngày 1


4:00 PM 27/07/2017 - IG vs LGD

Invictus Gaming 2:0 LGD Gaming

Game 1

Game 2

Thống kê


7:00 PM 27/07/2017 - IM vs OMG

I May 0:2 Oh My God

Game 1

Game 2

Thống kê


Ngày 2


4:00 PM 28/07/2017 - WE vs SNG

Team WE 2:0 Suning Gaming

Game 1

Game 2

Thống kê


7:00 PM 28/07/2017 - RNG vs SS

Royal Never Give Up 2:0 Snake Esports

Game 1

Game 2

Thống kê


Ngày 3


1:00 PM 29/07/2017 - IG vs OMG

Invictus Gaming 2:1 Oh My God

Game 1

Game 2

Game 3

Thống kê


Toggle title goes here

DAN Gaming 1:2 Newbee

Game 1

Game 2

Game 3

Thống kê


7:00 PM 29/07/2017 - LGD vs EDG

LGD Gaming 0:2 Edward Gaming

Game 1

Game 2

Thống kê


Ngày 4


4:00 PM 30/07/2017 - SNG vs SS

Suning Gaming 2:0 Snake Esports

Game 1

Game 2

Game 3

Thống kê


7:00 PM 30/07/2017 - WE vs RNG

Team WE 0:2 Royal Never Give Up

Game 1

Game 2

Thống kê


XEM THÊM:

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 1

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 2

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 3

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 4

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 5

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 6

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 8

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 9

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 10