Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 – Tuần 8

BẢNG XẾP HẠNG:

Bảng A
Hạng Đội tuyển Thành tích
1 Edward Gaming 9-3 19-6
2 Team WE 8-4 18-11
3 Invictus Gaming 7-6 16-16
4 DAN Gaming 4-9 13-18
5 I May 4-9 10-20
6 Snake Esports 4-9 11-21

Bảng B
Hạng Đội tuyển Thành tích
1 Oh My God 9-3 19-9
2 Royal Never Give Up 9-4 20-11
3 Newbee 7-6 17-17
4 LGD Gaming 6-6 15-15
5 Suning Gaming 5-8 14-20
6 JD Gaming 4-9 12-20

Ngày 1


4:00 PM 03/08/2017 - I May vs DAN Gaming

I May 2:0 DAN Gaming

Game 1

Game 2

Thống kê


7:00 PM 03/08/2017 - Invictus Gaming vs Snake Esports

Invicttus Gaming 0:2 Snake Esports

Game 1

Game 2

Thống kê

Highlights


Ngày 2


4:00 PM 04/08/2017 - JDG vs NB

JD Gaming 2:1 Newbee

Game 1

Game 2

Game 3

Thống kê


7:00 PM 04/08/2017 - RNG vs SNG

Royal Never Give Up 2:0 SN Gaming

Game 1

Game 2

Thống kê


Ngày 3


1:00 PM 05/08/2017 - IM vs EDG

I May 0:2 Edward Gaming

Game 1

Game 2

Thống kê


4:00 PM 05/08/2017 - DAN vs SS

DAN Gaming 1:2 Snake Esports

Game 1

Game 2

Game 3

Thống kê

Highlights


7:00 PM 05/08/2017 - IG vs WE

Invictus Gaming 2:0 Team WE

Game 1

Game 2

Thống kê


Ngày 4


1:00 PM 06/08/2017 - JDG vs RNG

JD Gaming 0:2 Royal Never Give Up

Game 1

Game 2

Thống kê


4:00 PM 06/08/2017 - LGD vs SNG

SN Gaming 0:2 LGD Gaming

Game 1

Game 2

Thống kê


7:00 PM 06/08/2017 - OMG vs NB

Newbee 0:2 Oh My God

Game 1

Game 2

Thống kê


XEM THÊM:

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 1

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 2

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 3

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 4

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 5

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 6

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 7

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 9

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 10