Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 – Tuần 5

BẢNG XẾP HẠNG:

Bảng A
Hạng Đội tuyển Thành tích
1 Edward Gaming 6-2 13-4
2 Team WE 6-2 14-7
3 Invictus Gaming 4-4 10-11
4 DAN Gaming 4-5 11-10
5 Snake Esports 1-6 4-13
6 I May 1-7 4-15

Bảng B
Hạng Đội tuyển Thành tích
1 Oh My God 6-1 12-5
2 LGD Gaming 5-3 12-9
3 Royal Never Give Up 5-3 11-9
4 Newbee 5-4 12-12
5 Suning Gaming 3-4 10-11
6 JD Gaming 2-7 8-15

Ngày 1


4:00 PM 13/07/2017 - IM vs JDG

I May 1:2 JD Gaming

Game 1

Game 2

Game 3

Thống kê


7:00 PM 13/07/2017 - DAN vs LGD

DAN Gaming 1:2 LGD Gaming

Game 1

Game 2

Game 3

Thống kê


Ngày 2


4:00 PM 14/07/2017 - EDG vs NB

Edward Gaming 2:0 Newbee

Game 1

Game 2

Thống kê


7:00 PM 14/07/2017 - IG vs RNG

Invictus Gaming 1:2 Royal Never Give Up

Game 1

Game 2

Game 3

Thống kê


Ngày 3


1:00 PM 15/07/2017 - IM vs LGD

I May 1:2 LGD Gaming

Game 1

Game 2

Thống kê

3:00 PM 15/07/2017 - DAN vs SNG

DAN Gaming 1:2 Suning Gaming

Game 1

Game 2

Game 3

Thống kê


5:00 PM 15/07/2017 - WE vs JDG

Team WE 2:0 JD Gaming

Game 1

Game 2

Thống kê


Ngày 4


4:00 PM 16/07/2017 - SS vs NB

Snake Esports 0:2 Newbee

Game 1

Game 2

Game 3

Thống kê


7:00 PM 16/07/2017 - OMG vs EDG

Oh My God 0:2 Edward Gaming

Game 1

Game 2

Thống kê


XEM THÊM:

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 1

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 2

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 3

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 4

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 6

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 7

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 8

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 9

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2017 Tuần 10