LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/10/2014

Vào chiều ngày 03/10/2014 (theo giờ Thái Bình Dương), Riot Games đã đưa vào máy chủ PBE hai bản cập nhật nhỏ để hoàn thiện các bộ trang phục Ravenborn LeBlanc (LeBlanc Nàng Quạ Đen) và Underworld Wukong (Ngộ Không Âm Phủ). Ngoài ra, Riot Games còn cập nhật hình nền và ảnh đại diện mới cho Cho’Gath cũng như điều chỉnh lại hình nền mới của Lee Sin mới cập nhật vào ngày 30/09/2014.

Hình nền và ảnh đại diện của Ravenborn LeBlanc

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/10/2014 1
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/10/2014 2
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/10/2014 3
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/10/2014 4
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/10/2014 5

Hình nền và ảnh đại diện của Underworld Wukong

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/10/2014 6
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/10/2014 7
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/10/2014 8
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/10/2014 9
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/10/2014 10
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/10/2014 11

Hình nền và ảnh đại diện của Cho’Gath

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/10/2014 12
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/10/2014 13
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/10/2014 14
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/10/2014 15
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/10/2014 16
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/10/2014 17

Hình nền và ảnh đại diện của Lee Sin

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/10/2014 18
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/10/2014 19
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/10/2014 20
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/10/2014 21
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/10/2014 22
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/10/2014 23

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: