Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh

Theo các thông tin mà GOSU mới công bố, người chơi tham gia vào máy chủ mới Quỳ Hoa Bảo Điển của Cửu Âm Chân Kinh sẽ cơ hội nhận được Phong Vật Chí ba sao tuyệt đẹp từ sự kiện Khổ Tâm Tu Luyện.

Dưới đây là danh sách các Phong Vật Chí mà người chơi có thể nhận được khi tham gia sự kiện Khổ Tâm Tu Luyện:


Chân Võ Kiếm


Tung Dương Kiếm


Cửu Hoàng Quỷ Đao Kiều


Lê Hoa Ngân Thương


Hỏa Long Bổng


Huyền Thiết Bảo Tản


Bích Ngọc Tiêu


Thiết Phán Quan Bút


Hàm Bích Kiếm


Điệp Luyến Song Thích


Vọng Nguyệt Đao


San Hô Kim Trượng


Hoàng Kim Trùng Kiếm


Tang Môn Giản


Long Đầu Thiết Quải Kiếm


Tử Mẫu Long Phụng Hoàn


Thiền Trượng


Viên Nguyệt Loan Đao


Huyền Tố Song KiếmNgạc Ngư Tiễn


Quân Tử Kiếm


Thục Nữ Kiếm

GAMELANDVN.COM


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: