Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh

Theo các thông tin mà GOSU mới công bố, người chơi tham gia vào máy chủ mới Quỳ Hoa Bảo Điển của Cửu Âm Chân Kinh sẽ cơ hội nhận được Phong Vật Chí ba sao tuyệt đẹp từ sự kiện Khổ Tâm Tu Luyện.

Dưới đây là danh sách các Phong Vật Chí mà người chơi có thể nhận được khi tham gia sự kiện Khổ Tâm Tu Luyện:

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 1

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 2

Chân Võ Kiếm

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 3

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 4

Tung Dương Kiếm

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 5

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 6

Cửu Hoàng Quỷ Đao Kiều

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 7

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 8

Lê Hoa Ngân Thương

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 9

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 10

Hỏa Long Bổng

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 11

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 12

Huyền Thiết Bảo Tản

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 13

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 14

Bích Ngọc Tiêu

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 15

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 16

Thiết Phán Quan Bút

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 17

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 18

Hàm Bích Kiếm

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 19

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 20

Điệp Luyến Song Thích

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 21

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 22

Vọng Nguyệt Đao

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 23

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 24

San Hô Kim Trượng

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 25

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 26

Hoàng Kim Trùng Kiếm

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 27

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 28

Tang Môn Giản

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 29

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 30

Long Đầu Thiết Quải Kiếm

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 31

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 32

Tử Mẫu Long Phụng Hoàn

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 33

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 34

Thiền Trượng

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 35

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 36

Viên Nguyệt Loan Đao

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 37

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 38

Huyền Tố Song Kiếm

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 39
Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 40

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 41

Ngạc Ngư Tiễn

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 42

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 43

Quân Tử Kiếm

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 44

Ngắm Phong Vật Chí tuyệt đẹp trong Cửu Âm Chân Kinh 45

Thục Nữ Kiếm

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: