Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online

Long Nữ là lớp nhân vật mới nhất vừa xuất hiện trong MMORPG Asura Online do Quantum Studios phát triển và Tencent Games phát hành tại Trung Quốc. Và để quảng bá cho lớp nhân vật mới này, Tencent Games đã cho thực hiện một bộ cosplay khá kỳ công và đặc sắc về “truyền nhân của rồng” của trong Asura Online. Mời các bạn game thủ cùng theo dõi bộ ảnh cosplay về lớp nhân vật Long Nữ do Tencent Games thực hiện nhé.

Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 1
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 2
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 3
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 4
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 5
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 6
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 7
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 8
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 9
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 10

Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 11
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 12
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 13
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 14
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 15
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 16
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 17
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 18
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 19
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 20

Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 21
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 22
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 23
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 24
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 25
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 26
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 27
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 28
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 29
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 30

Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 31
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 32
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 33
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 34
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 35
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 36
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 37
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 38
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 39
Ngắm “truyền nhân của rồng” trong Asura Online 40

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: