Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN

Vào lúc 12h00 hôm nay (16/03/2013), trò chơi trực tuyến Cửu Âm Chân Kinh đã chính thức mở cửa thử nghiệm phiên bản Alpha Test. Trong đợt thử nghiệm này, Gosu chỉ mở cửa một máy chủ duy nhất mang tên Thái Sơn. Theo ghi nhận ban đầu của GameLandVN, số lượng game thủ tham gia game tương đối nhiều, việc chuyển ngữ từ tiếng Hoa sang tiếng Việt được Gosu thực hiện khá tốt và đúng văn phong kiếm hiệp. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các dòng chữ trong phần giới thiệu hay bảng nhiệm vụ thì cách nhau hơi xa.

Dưới đây là một số hình ảnh về phiên bản Alpha Test của Cửu Âm Chân Kinh. Thông tin đánh giá chi tiết về phiên bản Alpha Test sẽ được GameLandVN đăng tải trong các bản tin sau.

Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 1
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 2
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 3
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 4
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 5
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 6
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 7
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 8

Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 9
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 10
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 11
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 12
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 13
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 14
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 15
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 16
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 17
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 18

Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 19
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 20
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 21
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 22
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 23
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 24
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 25
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 26
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 27
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 28

Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 29
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 30
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 31
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 32
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 33
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 34
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 35
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 36
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 37
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 38

Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 39
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 40
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 41
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 42
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 43
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 44
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 45
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 46
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 47
Những hình ảnh đầu tiên về Cửu Âm Chân Kinh VN 48

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: