Quản lý game online

Tổng hợp tin tức, hình ảnh, video nói về việc quản lý game online tại Việt Nam cũng như các chính sách quản lý ngành game tại Việt Nam.

Một khi Bộ Công an chưa công bố hoàn thành cơ sở dữ liệu chứng minh thư nhân dân thì hoạt động quản lý trò chơi trực tuyến của Bộ TT&TT còn gặp khó khăn.