The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07

Kết thúc ngày thi đấu thứ hai của vòng bảng, Vici Gaming đang dẫn đầu The International 2014 với 7 trận thắng và 1 trận thua. DK, Evil Geniuses và Invictus Gaming cùng đứng thứ hai với 6 trận thắng và 3 trận thua. Natus Vincere hiện đang đứng thứ 5 với 5 trận thắng và 3 trận thua.

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 1

Vị trí thứ 6 của The International 2014 hiện đang thuộc về Cloud 9, Titan và Liquid với 5 trận thắng và 4 trận thua. NewBee hiện đang đứng thứ 9 với 5 trận thắng và 5 trận thua. Alliance, Fnatic và Natus Vincere US chia nhau vị trí thứ 10 với 4 trận thắng và 5 trận thua. Bốn vị trí cuối bảng xếp hạng The International 2014 lần lượt thuộc về Empire (3 trận thắng và 6 trận thua), LGD Gaming (3 trận thắng và 6 trận thua), Mousesports (2 trận thắng và 7 trận thua) và Arrow Gaming (2 trận thắng và 8 trận thua).

Kết quả thi đấu The International 2014 ngày 10/07/2014:

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 2

Invictus Gaming vs Mousesports (Invictus Gaming thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 3

Liquid vs Fnatic (Liquid thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 4

Empire vs Natus Vincere US (Empire thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 5

Titan vs NewBee (Titan thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 6

Evil Geniuses vs Invictus Gaming (Invictus Gaming thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 7

Natus Vincere vs Cloud 9 (Navi thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 8

Arrow Gaming vs DK (DK thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 9

LGD Gaming vs Vici Gaming (Vici Gaming thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 10

Fnatic vs LGD Gaming (LGD Gaming thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 11

Titan vs Natus Vincere (Titan thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 12

Mousesports vs Alliance (Alliance thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 13

Natus Vincere US vs Vici Gaming (Vici Gaming thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 14

Empire vs Liquid (Liquid thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 15

Titan vs Arrow Gaming (Titan thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 16

Cloud 9 vs DK (DK thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 17

NewBee vs Evil Geniuses (Evil Geniuses thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 18

LGD Gaming vs Liquid (LGD Gaming thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 19

Natus Vincere US vs Invictus Gaming (Natus Vincere US thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 20

DK vs Mousesports (DK thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 21

Empire vs Alliance (Alliance thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 22

Fnatic vs Vici Gaming (Vici Gaming thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 23

NewBee vs Cloud 9 (NewBee thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 24

Mousesports vs Arrow Gaming (Mousesports thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 25

Natus Vincere vs Evil Geniuses (Evil Geniuses thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 26

DK vs Empire (DK thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 27

Natus Vincere vs Alliance (Alliance thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 28

Cloud 9 vs Liquid (Cloud 9 thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 29

Titan vs Invictus Gaming (Invictus Gaming thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 30

NewBee vs Vici Gaming (Vici Gaming thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 31

Arrow Gaming vs Natus Vincere US (Arrow Gaming thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 32

Natus Vincere vs LGD Gaming (Navi thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 33

Fnatic vs Alliance (Fnatic thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 34

Mousesports vs NewBee (NewBee thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 35

Liquid vs Arrow Gaming (Arrow Gaming thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 36

Empire vs Invictus Gaming (Empire thắng)

The International 2014: Kết quả thi đấu ngày 10/07 37

Titan vs Evil Geniuses (Evil Geniuses thắng)

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: