The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ!

Giải đấu lớn nhất hành tinh của cộng đồng Dota 2 đã chính thức kết thúc nhưng dư âm của nó có lẽ sẽ còn đọng lại rất lâu trong tâm trí các game thủ tham gia The International 3 cũng như cộng đồng game thủ yêu thích Dota 2 trên toàn cầu. Hãy cùng GameLandVN nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của các game thủ tham gia The International 3 nhé!

The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 1
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 2
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 3
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 4
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 5
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 6
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 7
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 8
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 9
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 10
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 11
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 12
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 13
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 14
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 15
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 16
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 17
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 18
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 19
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 20
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 21
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 22
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 23
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 24
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 25
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 26
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 27
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 28
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 29
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 30
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 31
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 32
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 33
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 34
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 35
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 36
The International 3: Những khoảnh khắc đáng nhớ! 37

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: