Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert

Sau khi công bố loạt hình ảnh giới thiệu về phiên bản Closed Beta 3 của Black Desert với sự xuất hiện của nhân vật Sorcerer, Daum Games tiếp tục làm những người yêu thích trò chơi này phải “đứng ngồi không yên” với loạt ảnh tuyệt đẹp mới với sự xuất hiện của Warrior, Giant và Ranger.

Khám phá phiên bản Closed Beta 3 cùng Warrior

Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 1
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 2
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 3
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 4
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 5
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 6
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 7
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 8
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 9
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 10
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 11
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 12
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 13
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 14
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 15
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 16
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 17

Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 18
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 19
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 20
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 21
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 22
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 23
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 24
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 25
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 26
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 27
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 28
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 29
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 30
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 31
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 32
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 33
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 34
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 35
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 36
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 37

Khám phá phiên bản Closed Beta 3 cùng Giant

Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 38
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 39
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 40
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 41
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 42
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 43
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 44
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 45
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 46
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 47
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 48
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 49
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 50
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 51
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 52
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 53
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 54
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 55
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 56
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 57
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 58
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 59
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 60
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 61
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 62
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 63
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 64

Khám phá phiên bản Closed Beta 3 cùng Ranger

Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 65
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 66
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 67
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 68
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 69
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 70
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 71
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 72
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 73
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 74
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 75
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 76
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 77
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 78
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 79
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 80
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 81
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 82
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 83
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 84
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 85
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 86
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 87
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 88
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 89
Thêm hình ảnh về phiên bản CBT3 của Black Desert 90

Đợt thử nghiệm Closed Beta 3 của Black Desert sẽ bắt đầu vào ngày 17/09/2014 và kết thúc vào ngày 28/09/2014. Đây là đợt thử nghiệm cuối cùng của Black Desert tại Hàn Quốc trước khi phiên bản Closed Beta được trình làng vào cuối năm nay.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: