Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota

Cách đây vài ngày, fanpage Dota 2 vừa công bố bản dịch tiếng Việt của bộ truyện tranh “Trường học Dota”. Bộ truyện tranh “Trường học Dota” được vẽ bởi tác giả MyuRtwo người Trung Quốc. Bản dịch tiếng Việt được thực hiện bởi hai thành viên Bạch Y và numbuh1 đến từ fanpage Dota 2 Quotes.

“Trường học Dota” là bộ truyện tranh kể về những câu chuyện liên quan đến các tướng (hero) trong Dota thời cắp sách đến trường. Nhân vật chính của chúng ta là thanh niên Magina cùng cậu bạn ngồi cùng bàn Carl và hai cô bạn khác lớp (Lyralei và Luna).


Tập 1 - 5

truyen tranh truong hoc dota - Dota School
truyen tranh truong hoc dota - Dota School
truyen tranh truong hoc dota - Dota School
truyen tranh truong hoc dota - Dota School
truyen tranh truong hoc dota - Dota School

Tập 6 - 10
truyen tranh truong hoc dota - Dota School
truyen tranh truong hoc dota - Dota School
truyen tranh truong hoc dota - Dota School
truyen tranh truong hoc dota - Dota School
truyen tranh truong hoc dota - Dota School

Tập 11 - 15
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School

Tập 16 - 20
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School

Tập 21- 25
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School

Tập 26 - 30
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School

Tập 31 - 35
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School

Tập 36 - 40
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School

Tập 41 - 45
Truyện tranh Dota School
Truyện tranh Dota School
Truyện tranh Dota School
Truyện tranh Dota School
Truyện tranh Dota School

Tập 46 - 50
Truyện tranh Dota School
Truyện tranh Dota School
Truyện tranh Dota School
Truyện tranh Dota School
Truyện tranh Dota School

Tập 51 - 55
Truyện tranh Dota School
Truyện tranh Dota School
Truyện tranh Dota School
Truyện tranh Dota School
Truyện tranh Dota School

Tập 56 - 60
Tập 61- 65
Tập 66 - 70


Tập 71 - 75
Tập 76 - 84


Tập 85 - 89
Tập 90 - 94
Tập 95 - 99
Tập 100 - 104
Tập 105 - 109
Tập 110 - 114
Tập 115 - 120
Tập 120 - 124

Tập 125 - 128
Tập 129 - 133
GAMELANDVN.COM

Giang hồ hiểm ác, anh hùng cô độc!


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: