Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota

Cách đây vài ngày, fanpage Dota 2 vừa công bố bản dịch tiếng Việt của bộ truyện tranh “Trường học Dota”. Bộ truyện tranh “Trường học Dota” được vẽ bởi tác giả MyuRtwo người Trung Quốc. Bản dịch tiếng Việt được thực hiện bởi hai thành viên Bạch Y và numbuh1 đến từ fanpage Dota 2 Quotes.

“Trường học Dota” là bộ truyện tranh kể về những câu chuyện liên quan đến các tướng (hero) trong Dota thời cắp sách đến trường. Nhân vật chính của chúng ta là thanh niên Magina cùng cậu bạn ngồi cùng bàn Carl và hai cô bạn khác lớp (Lyralei và Luna).


Tập 1 - 5

truyen tranh truong hoc dota - Dota School
truyen tranh truong hoc dota - Dota School
truyen tranh truong hoc dota - Dota School
truyen tranh truong hoc dota - Dota School
truyen tranh truong hoc dota - Dota School

Tập 6 - 10
truyen tranh truong hoc dota - Dota School
truyen tranh truong hoc dota - Dota School
truyen tranh truong hoc dota - Dota School
truyen tranh truong hoc dota - Dota School
truyen tranh truong hoc dota - Dota School

Tập 11 - 15
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School

Tập 16 - 20
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School

Tập 21- 25
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School

Tập 26 - 30
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School

Tập 31 - 35
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School

Tập 36 - 40
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School
Truyện tranh Trường học Dota - Dota School

Tập 41 - 45
Truyện tranh Dota School
Truyện tranh Dota School
Truyện tranh Dota School
Truyện tranh Dota School
Truyện tranh Dota School

Tập 46 - 50
Truyện tranh Dota School
Truyện tranh Dota School
Truyện tranh Dota School
Truyện tranh Dota School
Truyện tranh Dota School

Tập 51 - 55
Truyện tranh Dota School
Truyện tranh Dota School
Truyện tranh Dota School
Truyện tranh Dota School
Truyện tranh Dota School

Tập 56 - 60
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 1
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 2
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 3
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 4
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 5

Tập 61- 65
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 6
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 7
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 8
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 9
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 10

Tập 66 - 70
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 11
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 12
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 13
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 14
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 15

Tập 71 - 75
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 16
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 17
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 18
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 19
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 20

Tập 76 - 84
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 21
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 22
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 23
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 24
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 25
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 26
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 27
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 28
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 29

Tập 85 - 89
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 30
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 31
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 32
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 33
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 34

Tập 90 - 94
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 35
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 36
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 37
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 38
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 39

Tập 95 - 99
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 40
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 41
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 42
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 43
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 44

Tập 100 - 104
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 45
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 46
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 47
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 48
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 49

Tập 105 - 109
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 50
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 51
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 52
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 53
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 54

Tập 110 - 114
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 55
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 56
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 57
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 58
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 59

Tập 115 - 120
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 60
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 61
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 62
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 63
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 64

Tập 120 - 124
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 65
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 66
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 67
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 68
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 69

Tập 125 - 128
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 70
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 71
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 72
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 73

Tập 129 - 133
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 74
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 75
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 76
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 77
Truyện tranh Dota 2: Trường học Dota 78

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: