VLTK 3: Bộ ảnh cosplay tuyệt đẹp về nữ đệ tử Đường Môn

Đường Môn là một trong những môn phái chính thức của Võ Lâm Truyền Kỳ 3 được Kingsoft cập nhật vào hồi cuối năm 2011 vừa qua. Được giang hồ tặng cho danh xưng “võ lâm đệ nhất môn”, Đường Môn nổi tiếng khắp vùng Ba Thục Tứ Xuyên với tuyệt chiêu sử dụng ám khí và dùng ám khí để ngạo thị võ lâm Trung Nguyên. Các thành viên của gia tộc họ Đường sở hữu sức mạnh của khinh công, giỏi trong việc đặt bẫy, phát minh và sử dụng các loại ám khí, hỏa khí với uy lực kinh người.

Dưới đây là một số hình ảnh cosplay tuyệt đẹp về nữ đệ tử Đường Môn khi giao chiến.

VLTK 3: Bộ ảnh cosplay tuyệt đẹp về nữ đệ tử Đường Môn 1
VLTK 3: Bộ ảnh cosplay tuyệt đẹp về nữ đệ tử Đường Môn 2
VLTK 3: Bộ ảnh cosplay tuyệt đẹp về nữ đệ tử Đường Môn 3
VLTK 3: Bộ ảnh cosplay tuyệt đẹp về nữ đệ tử Đường Môn 4
VLTK 3: Bộ ảnh cosplay tuyệt đẹp về nữ đệ tử Đường Môn 5

VLTK 3: Bộ ảnh cosplay tuyệt đẹp về nữ đệ tử Đường Môn 6
VLTK 3: Bộ ảnh cosplay tuyệt đẹp về nữ đệ tử Đường Môn 7
VLTK 3: Bộ ảnh cosplay tuyệt đẹp về nữ đệ tử Đường Môn 8
VLTK 3: Bộ ảnh cosplay tuyệt đẹp về nữ đệ tử Đường Môn 9
VLTK 3: Bộ ảnh cosplay tuyệt đẹp về nữ đệ tử Đường Môn 10

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: