Bookgrinder

Điểm nhấn của bản cập nhật lần này là sự xuất hiện của Viktor mới, Soraka mới và sáu bộ trang phục mới.