Hàn Thiên Hải

Thiên Tử Online không hề thiếu vắng những bóng hồng, mỗi bước đi của họ luôn được mọi người dõi theo và nhận được sự quan tâm của cộng đồng game thủ