Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh

Cửu Âm Chân Kinh là một trong những MMORPG 3D đáng chú ý nhất của Trung Quốc hiện nay. Trò chơi này được Snail Game phát triển và mới tiến hành đợt closed beta mở rộng trên toàn lãnh thổ Trung Quốc vào ngày 15/02/2012 vừa qua.

Khác với các trò chơi thường thường bậc trung tại Trung Quốc, Cửu Âm Chân Kinh được đánh giá khá cao bởi đồ họa sắc nét cùng nhiều tính năng mới lạ. Đặc biệt, hệ thống đồ họa trong game được Snail Game thiết kế rất ấn tượng và mang đậm chất võ thuật cổ truyền của Trung Quốc.

Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 1
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 2
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 3
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 4
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 5
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 6
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 7
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 8
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 9
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 10
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 11
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 12
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 13
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 14
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 15
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 16
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 17
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 18
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 19
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 20
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 21
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 22
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 23
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 24
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 25
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 26
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 27
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 28
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 29
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 30
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 31
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 32
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 33
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 34
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 35
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 36
Chiêm ngưỡng đồ họa tuyệt đẹp của Cửu Âm Chân Kinh 37

Các bạn có thể xem toàn bộ hình ảnh với kích thước lớn tại đây.

Ảnh: 163

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: