Đấu Đội Sniper

Đấu Đội Sniper là một mode chơi giới hạn loại vũ khí sử dụng và đúng như tên gọi, vũ khí mà người chơi được phép mang vào trận chỉ là súng bắn tỉa.

Luật chơi

Thuộc nhánh Đấu Đội, Đấu Đội Sniper vẫn giữ nguyên quy tắc chia toàn bộ người chơi thành hai phe Global Risk và Black List. Nhiệm vụ của mỗi phe là hạ gục trước 40 mạng của phe đối phương hoặc hơn tỉ số nếu hết giờ, là sẽ giành chiến thắng.

CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI KHÁC:

Big Head Crossfire Legends
Cốt Truyện Crossfire Legends
Đặt Bom Crossfire Legends
Đấu Đội Crossfire Legends
Đấu Đội Cận Chiến Crossfire Legends
Đấu Đội Sniper Crossfire Legends
Đấu Máy Crossfire Legends
Loạn Đấu Cận Chiến Crossfire Legends
Loạn Đấu Tên Lửa Crossfire Legends
Phó Bản Zombie Crossfire Legends
Sinh Tử Crossfire Legends
Thành Titan Crossfire Legends
Tower Defense Crossfire Legends
Trốn Tìm Crossfire Legends