Đấu Máy

Cách thức chiến đấu trong Đấu Máy tương tự Đấu Đội và phân thành ba cấp Dễ, Khó và Siêu. Muốn chiến thắng, một trong hai phe phải diệt được 30 mạng của phe đối phương hoặc tỉ số diệt địch cao hơn sau khi hết thời gian.

Chế độ này sử dụng thao tác bắn tự động, tức là nhắm đâu bắn đó không cần bấm. Đấu Máy rất thích hợp để các xạ thủ Crossfire Legends rèn luyện, nâng cao khả năng chiến đấu của bản thân.

CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI KHÁC:

Big Head Crossfire Legends
Cốt Truyện Crossfire Legends
Đặt Bom Crossfire Legends
Đấu Đội Crossfire Legends
Đấu Đội Cận Chiến Crossfire Legends
Đấu Đội Sniper Crossfire Legends
Đấu Máy Crossfire Legends
Loạn Đấu Cận Chiến Crossfire Legends
Loạn Đấu Tên Lửa Crossfire Legends
Phó Bản Zombie Crossfire Legends
Sinh Tử Crossfire Legends
Thành Titan Crossfire Legends
Tower Defense Crossfire Legends
Trốn Tìm Crossfire Legends