Đã có lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế

Cách đây vài giờ, IMC Games vừa công bố lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế sau khi công bố thử nghiệm Closed Beta 3 tại Hàn Quốc. Cụ thể, Tree of Savior phiên bản quốc tế sẽ tiến hành thử nghiệm từ ngày 04/08 đến ngày 10/08/2015 (theo giờ EDT). Các tính năng của Tree of Savior phiên bản quốc tế sẽ là các tính năng trong đợt thử nghiệm Closed Beta 3 tại Hàn Quốc.

IMC Games sẽ lựa chọn người tham gia thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế bằng cách chọn ngẫu nhiên. Những người chơi đăng nhập trên trang chủ Tree of Savior từ ngày 25/07 đến ngày 30/07/2015 sẽ có cơ hội nhận được tham gia thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế. Những người chơi đến từ các quốc gia đã có nhà phát hành như Hàn Quốc, Trung Quốc hay Indonesia sẽ không được lựa chọn để tham gia thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế.

Đợt thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế sắp tới sẽ được tiến hành thông qua Steam. Những người chơi may mắn được lựa chọn sẽ nhận được mã kích hoạt thông qua email.

Một vài hình ảnh về Tree of Savior từ ruliweb.daum.net:

Đã có lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế 1
Đã có lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế 2
Đã có lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế 3
Đã có lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế 4
Đã có lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế 5
Đã có lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế 6
Đã có lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế 7
Đã có lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế 8
Đã có lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế 9
Đã có lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế 10
Đã có lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế 11
Đã có lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế 12
Đã có lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế 13
Đã có lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế 14
Đã có lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế 15
Đã có lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế 16
Đã có lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế 17
Đã có lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế 18
Đã có lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế 19
Đã có lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế 20
Đã có lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế 21
Đã có lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế 22
Đã có lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế 23
Đã có lịch thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế 24

Các bạn quan tâm tới đợt thử nghiệm Tree of Savior phiên bản quốc tế có thể tham khảo thêm tại website treeofsavior.com.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: