Danh sách các địa điểm có rương bí mật trong Tree of Savior

Tại một số bản đồ trong Tree of Savior có một số rương bí mật chứa những vật phẩm giúp bạn có thể tăng sức mạnh cho bản thân cũng như giúp hành trình khám phá thế giới Tree of Savior của bạn trong giai đoạn đầu đỡ gian nan hơn. Trong bài viết này, GameLandVN sẽ giới thiệu đến các bạn địa điểm có rương bí mật tại các bản đồ từ cấp 1 tới cấp 155.

Bài viết hướng dẫn này được chia sẻ bởi bạn Mộng Tâm Hẳng (梦心恒) trên diễn đàn colg.cn. Bài viết của GameLandVN là bản dịch tiếng Việt từ bản dịch tiếng Anh của Wei trên 2p.com. Mời các bạn cùng theo dõi nhé.

West Siauliai Woods: Level 1

Novice Bangle (Rương cấp 1)

Danh sách các địa điểm có rương bí mật trong Tree of Savior

Novice Necklace (Rương cấp 1)

Danh sách các địa điểm có rương bí mật trong Tree of Savior

Basic Small HP Potion *4 (Rương cấp 1)

Danh sách các địa điểm có rương bí mật trong Tree of Savior

Cow Headband (Rương cấp 3)

Danh sách các địa điểm có rương bí mật trong Tree of Savior

West Siauliai Woods: Level 6

Maple Leaf (Rương cấp 2)

Danh sách các địa điểm có rương bí mật trong Tree of Savior

Crystal Mine 1F: Level 16

Blue Gem (Rương cấp 1)

Danh sách các địa điểm có rương bí mật trong Tree of Savior

Red Gem (Rương cấp 1)

Danh sách các địa điểm có rương bí mật trong Tree of Savior

Crystal Mine 2F: Level 20

Yellow Gem (Rương cấp 1)

Danh sách các địa điểm có rương bí mật trong Tree of Savior

Green Gem (Rương cấp 1)

Danh sách các địa điểm có rương bí mật trong Tree of Savior

Gele Plateau: Level 29

Mergen Hat (Rương cấp 5)

Danh sách các địa điểm có rương bí mật trong Tree of Savior

Tenet Garden: Level 35

Goat Horn Repice (Rương cấp 2)

Danh sách các địa điểm có rương bí mật trong Tree of Savior

Vieta Ravine: Level 46

Tenet Cathedral Collection (Rương cấp 2)

Danh sách các địa điểm có rương bí mật trong Tree of Savior

Sirdgela Forest: Level 61

Pudding (Rương cấp 3)

Danh sách các địa điểm có rương bí mật trong Tree of Savior

Myrkiti Farm: Level 86

Collecture Sword (Rương cấp 3)

Danh sách các địa điểm có rương bí mật trong Tree of Savior

Goddess’ Ancient Garden: Level 99

Lv6 Exp Card *3 (Rương cấp 3)

Danh sách các địa điểm có rương bí mật trong Tree of Savior

Crystal Mine 2nd Lot 1F: Level 102

Grand Spontoon (Rương cấp 2)

Danh sách các địa điểm có rương bí mật trong Tree of Savior

Red Horn (Rương cấp 3)

Danh sách các địa điểm có rương bí mật trong Tree of Savior

Starving Demon’s Way: Level 121

Flamini (Rương cấp 3)

Danh sách các địa điểm có rương bí mật trong Tree of Savior

Penitence Route of Cathedral: Level 143

Black Rabbit Ears (Rương cấp 4)

Danh sách các địa điểm có rương bí mật trong Tree of Savior

Sharon Reservoir: Level 155

Expecta Staff (Rương cấp 2)

Danh sách các địa điểm có rương bí mật trong Tree of Savior

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: