Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert

Theo các thông tin mới cập nhật, Daum Games và Pearl Abyss vừa công bố một trailer mới giới thiệu về phiên bản Closed Beta 3 của Black Desert. Trailer mới tập trung giới thiệu các hoạt động sinh hoạt trong Black Desert như câu cá, săn bắn, khai khoáng, thợ rèn, chế thuốc, đốn củi, buôn bán… Đây là những hoạt động mà người chơi có thể thực hiện để kiếm tiền trang trải cho những cuộc phiêu lưu trong thế giới rộng lớn của Black Desert.

Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 1
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 2
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 3
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 4
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 5
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 6
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 7
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 8
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 9
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 10
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 11
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 12
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 13
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 14
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 15
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 16
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 17
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 18
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 19
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 20
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 21
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 22
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 23
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 24
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 25
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 26
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 27
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 28
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 29
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 30
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 31
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 32
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 33
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 34
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 35
Daum giới thiệu phiên bản CBT 3 của Black Desert 36

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: