HCM: Các tiệm internet bị ngừng cung cấp dịch vụ GO

Sở Thông tin – Truyền thông (TT-TT) TP.HCM đã cung cấp danh sách địa chỉ IP của các đại lý Internet trên địa bàn thành phố cho các doanh nghiệp phát hành trò chơi trực tuyến (game online) để triển khai các biện pháp kỹ thuật ngừng cung cấp dịch vụ game online đối với các đại lý trên từ 22 giờ đến 8 giờ sáng hôm sau. Sở yêu cầu các nhà phát hành game online nghiêm túc thực hiện, triển khai đồng bộ bắt đầu từ 22 giờ ngày 25/10/2010 và báo cáo về Sở TT-TT trước ngày 31/10/2010.

HCM: Các tiệm internet bị ngừng cung cấp dịch vụ GO 1

Địa chỉ IP trong danh sách của sở vừa cung cấp bao gồm các đại lý Internet của Viettel, FPT Telecom, CMC TI và Netnam. Hiện nay, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP) gồm Viettel, FPT Telecom, CMC TI và Netnam đã hoàn thành việc quy hoạch lại các dãy địa chỉ IP cho tất cả các đại lý Internet và chuyển đổi việc cấp phát địa chỉ IP cho các đại lý Internet sang dãy địa chỉ IP được quy hoạch mới này.

Ảnh: Tổng hợp

GAMELANDVN.COM (Theo CATP)

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: