Tất tần tật về các loại pet sắp có mặt trong Kiếm Võng 3

Ngũ Độc

Hoa Vũ: Hoa quang lạc vũ hội cẩm bình, độc tê tiên hương viễn lưu niên.

Pet Kiếm Võng 3 - Ảnh 21

Kinh Hồng: Nhất khúc thanh vũ kinh cửu thiên, tiện tài hồng sắc chức tú y.

Pet Kiếm Võng 3 - Ảnh 22

Tố Linh: Linh tú thiên thành ngạo phàm vũ, ngọc tuyết vi hồn trứ tố thường.

Pet Kiếm Võng 3 - Ảnh 23

Xán Tinh: Xán thải phù kim diệu trần hoàn, tòng dung nhàn bộ khuynh chúng sinh.

Pet Kiếm Võng 3 - Ảnh 23

Ngân Nguyệt: Điệp ngân trác ngọc hóa tiên thân, thanh tuyền trạc vũ bạn nguyệt miên.

Pet Kiếm Võng 3 - Ảnh 25

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: