Tất tần tật về các loại pet sắp có mặt trong Kiếm Võng 3

Tàng Kiếm

Sương Phong: Sương quang sạ khai trùng ngưu đấu, tam xích thanh phong trảm tà túy.

Pet Kiếm Võng 3 - Ảnh 26

Vân Uyên: Khinh thân đằng khởi lược vân khứ, trục phong dược uyên tật thiên lí.

Pet Kiếm Võng 3 - Ảnh 27

Thanh Dương: Xuân phong tam nguyệt độ tiễn giang, thanh dương lâm tuế khải hoa triêu.

Pet Kiếm Võng 3 - Ảnh 28

Hàn Yên: Thanh điện hốt quá bộ kinh hàn, táp đạp vô thanh tung như yên.

Pet Kiếm Võng 3 - Ảnh 29

Minh Ngọc: Kích ngọc vi ca minh kiếm ý, vạn kim trịch khứ mãi tửu hồi.

Pet Kiếm Võng 3 - Ảnh 30

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: