“Thần tiên tỉ tỉ” quyến rũ với cosplay Thiện Nữ U Hồn 2

Để quảng bá trò chơi trực tuyến Thiện Nữ U Hồn 2 tại Trung Quốc, NetEase đã mời nữ diễn viên Lưu Diệc Phi thực hiện bộ cosplay Tiên Cảnh Nữ Thần nhân dịp trò chơi này tiến hành thử nghiệm Closed Beta. Trong bộ cosplay này, Lưu Diệc Phi khoác trên mình bộ trang phục của tiên nữ, tay cầm kiếm, tựa như tiên nữ giáng phàm.

“Thần tiên tỉ tỉ” quyến rũ với cosplay Thiện Nữ U Hồn 2 1
“Thần tiên tỉ tỉ” quyến rũ với cosplay Thiện Nữ U Hồn 2 2
“Thần tiên tỉ tỉ” quyến rũ với cosplay Thiện Nữ U Hồn 2 3
“Thần tiên tỉ tỉ” quyến rũ với cosplay Thiện Nữ U Hồn 2 4
“Thần tiên tỉ tỉ” quyến rũ với cosplay Thiện Nữ U Hồn 2 5
“Thần tiên tỉ tỉ” quyến rũ với cosplay Thiện Nữ U Hồn 2 6
“Thần tiên tỉ tỉ” quyến rũ với cosplay Thiện Nữ U Hồn 2 7
“Thần tiên tỉ tỉ” quyến rũ với cosplay Thiện Nữ U Hồn 2 8
“Thần tiên tỉ tỉ” quyến rũ với cosplay Thiện Nữ U Hồn 2 9
“Thần tiên tỉ tỉ” quyến rũ với cosplay Thiện Nữ U Hồn 2 10
“Thần tiên tỉ tỉ” quyến rũ với cosplay Thiện Nữ U Hồn 2 11

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: