Từ 1/9: Cắt Internet đến các đại lý sau giờ quy định

Sau ngày 1/9, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP) phải có biện pháp kỹ thuật để ngắt dịch vụ với các đại lý Internet sau thời gian được mở cửa theo quy định.

Ngày 2/8, Bộ TT&TT đã gửi công văn tới các doanh nghiệp yêu cầu tăng cường công tác quản lý đối với dịch vụ trò chơi trực tuyến trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý trò chơi trực tuyến mới.

Nhằm hạn chế tác động của trò chơi trực tuyến, Bộ TT&TT yêu cầu các nhà phát hành game phải thực hiện nghiêm thông tư liên tịch số 60, trong đó đặc biệt chú trọng các quy định về quản lý giờ chơi, giảm các nội dung có yếu tố đối kháng và tạm dừng quảng cáo trò chơi trực tuyến dưới mọi hình thức.

Từ 1/9: Cắt Internet đến các đại lý sau giờ quy định 1

Các ISP được Bộ TT&TT yêu cầu phải triển khai biện pháp kỹ thuật ngừng cung cấp dịch vụ Internet cho các đại lý ngoài giờ mở cửa theo quy định của địa phương, khoảng sau 23 giờ đến sáng hôm sau. Các ISP phải thực hiện yêu cầu này từ sau ngày 1/9.

Các Sở TT&TT phải tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các nhà phát hành game và các đại lý Internet có sai phạm.

Bộ TT&TT đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quy chế về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi trực tuyến. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Bộ TT&TT cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang nghiên cứu bổ sung thêm các quy định về quản lý trò chơi trực tuyến nhằm tăng cường giảm thiểu tác hại của dịch vụ này.

Ảnh: ICT News

GAMELAND.VN (Theo ICT News)

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: