Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật

Tạo hình nhân vật luôn là phần được các game thủ để ý nhiều nhất mỗi khi tham gia vào các tựa game trực tuyến thể loại 3D. Tất nhiên, Blade & Soul cũng không phải là một ngoại lệ.

Đợt thử nghiệm closed beta 2 của Blade & Soul vừa được khởi động vào ngày 29/08/2011 vừa qua tại Hàn Quốc. Và dưới đây là những hình ảnh mới nhất về giai đoạn tạo hình nhân vật của Blade and Soul trong đợt thử nghiệm lần này.

Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 1
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 2
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 3
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 4
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 5
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 6
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 7
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 8
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 9
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 10
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 11
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 12
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 13
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 14
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 15
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 16
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 17
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 18
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 19
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 20
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 21
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 22
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 23
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 24
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 25
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 26
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 27
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 28
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 29
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 30
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 31
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 32
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 33
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 34
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 35
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 36
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 37
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 38
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 39
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 40
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 41
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 42
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 43
Blade & Soul: Cận cảnh về giai đoạn tạo hình nhân vật 44

Ảnh: Ruliweb

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: