Kiếm Võng 3: Danh sách ngoại trang mới ra mắt ngày 28/04

Trong phiên bản Tráng Chí Lăng Vân ra mắt vào ngày mai (28/04/2016), bên cạnh khinh công 2.0, sủng vật môn phái mới, Kingsoft còn trình làng rất nhiều ngoại trang mới và kiểu tóc mới. Dưới đây là tổng hợp của GameLandVN về danh sách ngoại trang mới được trình làng trong phiên bản Tráng Chí Lăng Vân của MMORPG Kiếm Võng 3.

Kiểu tóc mới Xán Nguyệt Điệp Tâm, bán trong thời gian giới hạn nhưng không giới hạn số lượng.

Kiếm Võng 3: Danh sách ngoại trang mới ra mắt ngày 28/04 trong phiên bản Tráng Chí Lăng Vân

Ngoại trang mới kèm hiệu ứng đặc hiệu Lan Đình Khinh La.

Kiếm Võng 3: Danh sách ngoại trang mới ra mắt ngày 28/04 trong phiên bản Tráng Chí Lăng Vân

Kiếm Võng 3: Danh sách ngoại trang mới ra mắt ngày 28/04 trong phiên bản Tráng Chí Lăng Vân

Kiếm Võng 3: Danh sách ngoại trang mới ra mắt ngày 28/04 trong phiên bản Tráng Chí Lăng Vân

Kiếm Võng 3: Danh sách ngoại trang mới ra mắt ngày 28/04 trong phiên bản Tráng Chí Lăng Vân

Kiếm Võng 3: Danh sách ngoại trang mới ra mắt ngày 28/04 trong phiên bản Tráng Chí Lăng Vân

Ngoại trang mới kèm hiệu ứng đặc hiệu Cửu Nhưỡng Thùy Lăng.

Kiếm Võng 3: Danh sách ngoại trang mới ra mắt ngày 28/04 trong phiên bản Tráng Chí Lăng Vân

Kiếm Võng 3: Danh sách ngoại trang mới ra mắt ngày 28/04 trong phiên bản Tráng Chí Lăng Vân

Kiếm Võng 3: Danh sách ngoại trang mới ra mắt ngày 28/04 trong phiên bản Tráng Chí Lăng Vân

Ngoại trang mới Tiêu Tương Vận Thủy.

Kiếm Võng 3: Danh sách ngoại trang mới ra mắt ngày 28/04 trong phiên bản Tráng Chí Lăng Vân

Kiếm Võng 3: Danh sách ngoại trang mới ra mắt ngày 28/04 trong phiên bản Tráng Chí Lăng Vân

Kiếm Võng 3: Danh sách ngoại trang mới ra mắt ngày 28/04 trong phiên bản Tráng Chí Lăng Vân

Ngoại trang mới Trọng Khuyết Cẩm Sắc.

Kiếm Võng 3: Danh sách ngoại trang mới ra mắt ngày 28/04 trong phiên bản Tráng Chí Lăng Vân

Kiếm Võng 3: Danh sách ngoại trang mới ra mắt ngày 28/04 trong phiên bản Tráng Chí Lăng Vân

Kiếm Võng 3: Danh sách ngoại trang mới ra mắt ngày 28/04 trong phiên bản Tráng Chí Lăng Vân

Kiếm Võng 3: Danh sách ngoại trang mới ra mắt ngày 28/04 trong phiên bản Tráng Chí Lăng Vân

Từ ngày 28/04 đến ngày 09/06/2016, người chơi nạp ngày hoặc tiêu thông bảo đạt đến tích lũy nhất định sẽ nhận được các loại trang sức eo, trang sức lưngsủng vật mới Cửu Linh.

Kiếm Võng 3: Danh sách ngoại trang mới ra mắt ngày 28/04 trong phiên bản Tráng Chí Lăng Vân

Kiếm Võng 3: Danh sách ngoại trang mới ra mắt ngày 28/04 trong phiên bản Tráng Chí Lăng Vân

Kiếm Võng 3: Danh sách ngoại trang mới ra mắt ngày 28/04 trong phiên bản Tráng Chí Lăng Vân

Kiếm Võng 3: Danh sách ngoại trang mới ra mắt ngày 28/04 trong phiên bản Tráng Chí Lăng Vân

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: