Kiếm Võng 3: Tổng hợp các thay đổi kỳ huyệt ngày 15/04

Ngày 15/04/2016, Kingsoft đã tung ra một bản cập nhật mới cho MMORPG Kiếm Võng 3 (từng được VNG phát hành tai Việt Nam với tên gọi Võ Lâm Truyền Kỳ 3). Nội dung chính của bản cập nhật này là điều chỉnh cân bằng sức mạnh của 12 môn phái trong trò chơi này.

Đây là bản dịch của bạn Hắc Vân từ group Jx3 – Tàng Thư Viện.

Thiếu Lâm

Hiệu quả miễn khống của chiêu thức “Đoàn Cốt Quyết” (Khiến bản thân phá bỏ tất cả hạn chế, giải trừ toàn bộ hiệu quả bất lợi và hiệu quả điểm huyệt của bản thân. Sau khi thi triển không phải chịu ảnh hưởng khống chế và hiệu quả bất lợi không thể thi triển nội công, duy trì 8 giây) tăng, người chơi trong trạng thái “Thiệt/Chiết Cốt” sẽ không phải chịu hiệu quả đẩy lùi và kéo về của chiêu thức khác.

[Đạt Ma Võ Quyết – Đoàn Cốt Quyết] Nhân Ngẫu Đồ Đoạn Thiên (Tốc độ di chuyển của chiêu thức đi kèm tăng, duy trì 5 giây) điều chỉnh thành “tốc độ di chuyển của chiêu thức đi kèm tăng, duy trì 8 giây”.

[Đạt Ma Võ Quyết – Đoàn Cốt Quyết] Huyệt Vị Đồ Đoạn Thiên (Thời gian hồi chiêu giảm 5 giây) điều chỉnh thành thời gian hồi chiêu giảm 5 giây.

[Đạt Ma Võ Quyết – Đoàn Cốt Quyết] Huyệt Vị Đồ Tuyệt Chương (Thời gian hồi chiêu giảm 5 giây) điều chỉnh thành: Thời gian hồi chiêu giảm 10 giây.

Chú ý: Nâng cao hiệu quả miễn khống của “Đoàn Cốt Quyết”, kĩ năng giải choáng duy nhất của Thiếu Lâm, có thể khiến Thiếu Lâm trong thời gian miễn khống ngắn, tránh sát thương. Đồng thời thời gian hồi chiêu giảm sẽ có lợi cho combo kĩ năng của Thiếu Lâm.

[Đạt Ma Võ Quyết – Vô Tướng Quyết] Huyệt Vị Đồ Đoạn Thiên (Thời gian hồi chiêu giảm 10 giây) điều chỉnh thành: Thời gian hồi chiêu giảm 20s.

[Đạt Ma Võ Quyết – Vô Tướng Quyết] Huyệt Vị Đồ Tuyệt Chương (Thời gian hồi chiêu giảm 10s) điều chỉnh thành [Đạt Ma Võ Quyết – Vô Tướng Quyết] Nhân Ngẫu Đồ Đoạn Thiên: Hiệu quả giảm thương sẽ kết thúc sớm nếu bị khu tán, mỗi một giây kết thúc sớm, thời gian hồi chiêu của Vô Tướng Quyết sẽ giảm 4 giây.

Chú ý: “Vô Tướng Quyết”, kĩ năng giảm sát thương chủ yếu của Thiếu Lâm, thường phải chịu khu tán, là tình trạng xuất hiện hiệu quả không giảm sát thương. Việc tăng hiệu quả của bí kíp làm giảm thời gian hồi chiêu của kĩ năng khi Thiếu Lâm bị khu tán lúc đang trong trạng thái giảm sát thương, từ đó tăng tốc combo của kĩ năng phòng ngự.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: