LMHT: Những thử nghiệm đầu tiên của phiên bản 4.17

Phiên bản 4.17 đã được Riot Games đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE từ ngày 09/09/2014 (theo giờ Thái Bình Dương). Ngoài hai vị tướng được làm lại kĩ năng là SorakaViktor thì Riot Games đang điều chỉnh chỉ số của khá nhiều tướng. Dưới đây là một số tướng đang có thay đổi về chỉ số cơ bản và chỉ số kĩ năng từ ngày 09/09 đến ngày 16/09/2014 (theo giờ Thái Bình Dương).

Rammus

Điều chỉnh lại chú thích của Quả Cầu Tốc Độ (Q): Nếu kích hoạt Thế Thủ sẽ loại bỏ hiệu ứng này sau 1 giây.

LMHT: Những thử nghiệm đầu tiên của phiên bản 4.17 1

Điều chỉnh lại chú thích Thế Thủ (W): Nếu kích hoạt Quả Cầu Tốc Độ sẽ loại bỏ hiệu ứng này sau 1 giây.

LMHT: Những thử nghiệm đầu tiên của phiên bản 4.17 2

LeBlanc

Điều chỉnh lại chú thích của nội tại Ảnh Ảo: LeBlanc sẽ tàng hình trong 1 giây thay vì 0,5 giây như trước đây.

LMHT: Những thử nghiệm đầu tiên của phiên bản 4.17 3

Thời gian cho phép kích hoạt lại Biến Ảnh (W) tăng từ 3 giây lên 4 giây.

LMHT: Những thử nghiệm đầu tiên của phiên bản 4.17 4

Maokai

Sát thương cộng thêm tối đa của Bão Lá Thù Hận (R) giảm từ 200/250/300 xuống còn 100/150/200.

LMHT: Những thử nghiệm đầu tiên của phiên bản 4.17 5

Nidalee

Sát thương vật lý cơ bản giảm từ 49 xuống còn 44. Tốc độ đánh cơ bản giảm từ 0,670 xuống còn 0,638.

LMHT: Những thử nghiệm đầu tiên của phiên bản 4.17 6

Sát thương vật lý cộng thêm của Cắn Xé (Q) giảm từ 1/2.5/3.33 xuống còn 0.8/2.0/2.67. Sát thương phép thuật cộng thêm của Cắn Xé (Q) tăng từ 0.24/0.6/0.8 lên 0.3/0.75/1.

LMHT: Những thử nghiệm đầu tiên của phiên bản 4.17 7

Cơ chế giảm hồi chiêu của Vồ (W) được thêm vào khi vồ 1 mục tiêu có hiệu ứng Bị Săn Đuổi. Hiệu ứng giảm hồi chiêu tối thiểu của Vồ (W) tăng từ 1 giây lên 1,5 giây. Hiệu ứng giảm hồi chiêu tối thiểu của Vồ (W) chịu ảnh hưởng của hiệu ứng giảm hồi chiêu của Nidalee.

LMHT: Những thử nghiệm đầu tiên của phiên bản 4.17 8

Vả (E) không còn ảnh hưởng đến thời gian hồi chiêu của Vồ khi được dùng lên mục tiêu có hiệu ứng Bị Săn Đuổi.

LMHT: Những thử nghiệm đầu tiên của phiên bản 4.17 9

Soraka

Giáp cơ bản giảm xuống 17 từ 18.

LMHT: Những thử nghiệm đầu tiên của phiên bản 4.17 10

Nội tại không còn chuyển giáp và kháng phép thành sát thương phép thuật. Tầm ảnh hưởng của nội tại là 2500.

LMHT: Những thử nghiệm đầu tiên của phiên bản 4.17 11

Năng lượng tiêu hao của Sao Rơi (Q) giảm xuống 70/75/80/85/90 từ 70/80/90/100/110. Hiệu ứng làm chậm của Sao Rơi (Q) tăng lên 30/35/40/45/50% từ 20/25/30/35/40%.

LMHT: Những thử nghiệm đầu tiên của phiên bản 4.17 12

Hiệu ứng hồi máu của Tinh Tú Hộ Mệnh (W) lên đồng đội tăng lên 120/150/180/210/240 từ 110/140/170/200/230. Hiệu ứng hồi máu của Tinh Tú Hộ Mệnh (W) lên bản thân tăng lên 25/35/45/55/65 – 40/60/80/100/120 từ 25/30/40/50/60 – 40/60/80/110/120.

LMHT: Những thử nghiệm đầu tiên của phiên bản 4.17 13

Phân Tán (E) gây sát thương lên kẻ địch khi bắt đầu và kết thúc. Mỗi lần gây sát thương bằng 60/80/100/120/140 (+40% sát thương phép thuật). Năng lượng tiêu hao của Phân Tán (E) giảm xuống 70 ở mọi cấp độ từ 80 ở mọi cấp độ.

LMHT: Những thử nghiệm đầu tiên của phiên bản 4.17 14

Cập nhật lại chú thích của Nguyện Ước (R): xóa mọi hiệu ứng Vết Thương Sâu trước khi hồi máu.

LMHT: Những thử nghiệm đầu tiên của phiên bản 4.17 15

Garen

Hiệu ứng hồi máu của nội tại thay đổi từ hồi máu mỗi giây thành hồi máu mỗi 5 giây. Ở cấp 11 sát thương từ quái rừng (không phải Baron hay Rồng) không hủy được hiệu ứng hồi máu của nội tại. Ở cấp 11, Garen được hồi lại 0,8% máu mỗi 5 giây nếu không phải nhận sát thương từ quái, trụ hay tướng trong vòng 6 giây. Ở cấp 16, Garen được hồi lại 2% máu mỗi 5 giây nếu không phải nhận sát thương từ quái, trụ hay tướng trong vòng 4 giây.

LMHT: Những thử nghiệm đầu tiên của phiên bản 4.17 16

Tristana

Thời gian hồi chiêu của Đại Bác Đẩy Lùi (R) tăng từ 60 giây ở mọi cấp độ lên 100/85/70 giây.

LMHT: Những thử nghiệm đầu tiên của phiên bản 4.17 17

Viktor

Mỗi lần nâng cấp Lõi Hextech sẽ tăng thêm 20 sát thương phép thuật thay vì 25 sát thương phép thuật như trước đây. Lõi Hextech Hoàn Hảo (nâng cấp đến cấp độ tối đa) chỉ còn cho 60 sát thương phép thuật thay vì 75 sát thương phép thuật như trước đây.

LMHT: Những thử nghiệm đầu tiên của phiên bản 4.17 18

Talon

Đoạt Mệnh (E) không còn gây câm lặng mà thay vào đó làm chậm 99% trong 0,1 giây.

LMHT: Những thử nghiệm đầu tiên của phiên bản 4.17 19

Sona

Tầm thi triển của Anh Hùng Ca (Q) tăng từ 700 lên 850.

LMHT: Những thử nghiệm đầu tiên của phiên bản 4.17 20

Tổng hợp và lược dịch từ surrenderat20.net

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: