Offline Ngạo Kiếm: Mỹ nhân và anh hùng hội ngộ

Để giới thiệu và quảng bá cho phiên bản “Truyền thuyết Hỏa Phụng” của Ngạo Kiếm, nhà phát hành Sunsoft đã tổ chức offline giới thiệu game tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Huế vào ngày 13/11/2011 vừa qua. Tại buổi offline lần này, các game thủ Ngạo Kiếm không những được thể hiện tài năng qua các trận đấu so tài căng thẳng mà còn được gặp gỡ những mỹ nhân rất xinh đẹp nữa.

Dưới đây là một số hình ảnh về các mỹ nhân đồng hành cùng Ngạo Kiếm trong buổi offline vừa qua:

Offline Ngạo Kiếm: Mỹ nhân và anh hùng hội ngộ 1
Offline Ngạo Kiếm: Mỹ nhân và anh hùng hội ngộ 2
Offline Ngạo Kiếm: Mỹ nhân và anh hùng hội ngộ 3
Offline Ngạo Kiếm: Mỹ nhân và anh hùng hội ngộ 4
Offline Ngạo Kiếm: Mỹ nhân và anh hùng hội ngộ 5
Offline Ngạo Kiếm: Mỹ nhân và anh hùng hội ngộ 6
Offline Ngạo Kiếm: Mỹ nhân và anh hùng hội ngộ 7
Offline Ngạo Kiếm: Mỹ nhân và anh hùng hội ngộ 8
Offline Ngạo Kiếm: Mỹ nhân và anh hùng hội ngộ 9
Offline Ngạo Kiếm: Mỹ nhân và anh hùng hội ngộ 10
Offline Ngạo Kiếm: Mỹ nhân và anh hùng hội ngộ 11
Offline Ngạo Kiếm: Mỹ nhân và anh hùng hội ngộ 12
Offline Ngạo Kiếm: Mỹ nhân và anh hùng hội ngộ 13
Offline Ngạo Kiếm: Mỹ nhân và anh hùng hội ngộ 14
Offline Ngạo Kiếm: Mỹ nhân và anh hùng hội ngộ 15
Offline Ngạo Kiếm: Mỹ nhân và anh hùng hội ngộ 16
Offline Ngạo Kiếm: Mỹ nhân và anh hùng hội ngộ 17
Offline Ngạo Kiếm: Mỹ nhân và anh hùng hội ngộ 18
Offline Ngạo Kiếm: Mỹ nhân và anh hùng hội ngộ 19
Offline Ngạo Kiếm: Mỹ nhân và anh hùng hội ngộ 20
Offline Ngạo Kiếm: Mỹ nhân và anh hùng hội ngộ 21
Offline Ngạo Kiếm: Mỹ nhân và anh hùng hội ngộ 22

Ảnh: Sunsoft

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: