Revelation Online thử nghiệm Closed Beta 2

Theo các thông tin mà GameLandVN mới cập nhật, My.com đã khởi động đợt thử nghiệm Closed Beta 2 của Revelation Online tại Bắc Mỹ và Châu Âu từ ngày 20/12/2016. Những người đã tham gia đợt thử nghiệm Closed Beta 1 sẽ nhận được mã kích hoạt tham gia thử nghiệm Closed Beta 2. Nếu bạn không có mã kích hoạt Closed Beta 2 thì có thể cân nhắc mua các gói thử nghiệm Founder Pack.

Trong đợt thử nghiệm Closed Beta 2, giới hạn cấp độ nhân vật trong Revelation Online được nâng lên 49 cùng với hệ thống nhiệm vụ tương ứng và tính năng chế tạo trang bị. Thông báo từ nhà phát hành My.com cho biết, các lỗi được phát hiện trong giai đoạn Closed Beta 1 đang được xử lý, một số lỗi nghiêm trọng đã được xử lý hoàn tất.

Các bạn quan tâm tới Revelation Online có thể tham khảo các thông tin giới thiệu chi tiết tại ro.my.com.

Gunslinger:

Blademaster:

Spiritshaper:

Vanguard:

Swordmage:

Occultist:

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: