Tổng hợp các thay đổi ở phiên bản Tráng Chí Lăng Vân

Như các bạn cũng đã biết, phiên bản mới nhất của Kiếm Võng 3 mang tên Tráng Chí Lăng Vân đã được Kingsoft trình làng vào ngày 28/04/2016 vừa qua. Trong bài viết này, GameLandVN giới thiệu đến các bạn những thay đổi của phiên bản Tráng Chí Lăng Vân. Đây là bản dịch tiếng Việt của bạn Khoa Nguyen chia sẻ trong Hội Chơi JX3 Trung Quốc.

THAY ĐỔI VỀ KHINH CÔNG:

Cập nhật phiên bản khinh công 2.0.

Thay đổi khinh công bát đại môn phái: Thiếu Lâm, Vạn Hoa, Thiên Sách, Thuần Dương, Thất Tú, Tàng Kiếm, Ngũ Độc, Đường Môn.

CẬP NHẬT THÚ CƯNG THẤT ĐẠI MÔN PHÁI

Thiếu Lâm: Phổ độ chúng sinh, công đức vô lượng.

Vạn Hoa: Nhã dật nhàn tìn, u cốc dã thú.

Thiên Sách: Bình định loạn thế, lang nha đương tru.

Thuần Dương: Phượng thanh tế tế, di lạc chi vũ.

Thất Tú: Bích ba doanh doanh, du tử khiên tình.

Tàng Kiếm: Kiếm cốc khí kiếm, kiếm chủ quần thương.

Ngũ Độc: Chiểu trạch chướng lệ, nghĩa thi viên thủ.

Mỗi phái sẽ có một loại thứ cưng với 5 kiểu tạo hình khác nhau.

CẬP NHẬT VẬT PHẨM NHẪN HOÀNG KIM

Khi đạt mốc chiến giới 14, người chơi sẽ có cơ hội đạt được nhẫn Hoàng Kim. Đặc biệt, nhẫn Hoàng Kim có thể thăng cấp lên 10 lần thông qua việc tham gia các hoạt động PvP.

CẬP NHẬT CỐT TRUYỆN

Lạc Dương được bình định, chấm dứt thời loạn thế, mở ra một câu chuyện giang hồ mới. Cập nhật danh vọng Vĩnh An với trang bị phẩm 1060.

SỬA ĐỔI HỆ THỐNG NHIỆM VỤ THĂNG CẤP

Sửa đỗi chuỗi nhiệm vụ thăng cấp tại Lạc Dương, Trường An, Dương Châu, Kim Thủy Trấn, Lạc Đạo, Phong Hoa Cốc, Khấu Đảo.

VÕ HỌC

Tổng hợp

Người chơi bây giờ chỉ có thể dùng trận nhãn tương ứng với nội công tâm pháp hiện hành.

Tránh lợi dụng trận nhãn khác đối với nội công tâm pháp hiện hành tiến hành trận doanh hoạt động, ảnh hưởng môn phái đặc sắc.

Thiếu Lâm

Hiệu quả miễn khống chế của chiêu thức Đoản Cốt Quyết tăng lên, khi ở trạng thái Chiết Cốt sẽ không chịu ảnh hưởng bởi các chiêu thức kéo, đánh lui,..

Đạt Ma Vũ Quyết – Đoản Cốt Quyết nhân ngẫu đồ đoạn thiên (Tăng tốc độ di chuyển, kéo dài 5 giây) điều chỉnh: Tăng tốc độ di chuyển, kéo dài 8 giây.

Đạt Ma Vũ Quyết – Đoản Cốt Quyết huyệt vị đồ đoạn thiên (Thời gian điều tức giảm 5 giây) điều chỉnh: Thời gian điều tức giảm 10 giây.

Đạt Ma Vũ Quyết – Đoản Cốt Quyết huyệt vị đồ tuyệt chương (Thời gian điều tức giảm 5 giây) điều chỉnh: Thời gian điều tức giảm 10 giây.

Đạt Ma Vũ Quyết – Vô Tướng Quyết huyệt vị đồ đoạn thiên (Thời gian điều tức giảm 10 giây) điều chỉnh: Thời gian điều tức giảm 20 giây.

Đạt Ma Vũ Quyết – Vô Tướng Quyết huyệt vị đồ tuyệt chương (Thời gian điều tức giảm 10 giây) điều chỉnh: Đạt Ma Vũ Quyết – Vô Tướng Quyết nhân ngẫu đồ đoạn thiên: Đoạn Thiên: Nếu hiệu quả giảm thương bị kết thúc sớm, mỗi một giây kết thúc sớm, thời gian điều tức của Vô Tướng Quyết sẽ giảm 4 giây.

Vạn Hoa

Hoa Gian Du

Kỳ huyệt tầng 11 Diêu Liễu (Thính Phong Xuy Tuyết ở Hoa Gian Du tâm pháp, điều tức thời gian gia tăng 60 giây) điều chỉnh: Thính Phong Xuy Tuyết ở Hoa Gian Du tâm pháp, điều tức thời gian gia tăng 30 giây.

Kỳ huyệt tầng 5 Phần Ngọc (Ngọc Thạch Câu Phần giật nổ hiệu ứng DOT tăng sát thương Dương Minh Chỉ thêm 10%, kéo dài 5 giây, mỗi hiệu ứng DOT tăng thêm 5 giây hiệu quả) điều chỉnh: Ngọc Thạch Câu Phần giật nổ hiệu ứng DOT tăng sát thương Dương Minh Chỉ thêm 20%, kéo dài 5 giây, mỗi hiệu ứng DOT tăng thêm 5 giây hiệu quả.

Kỳ huyệt tầng 6 Thanh Quan (Dương Minh Chỉ mệnh trung có tự thân kéo dài tổn thương hiệu quả mục tiêu, mỗi kéo dài tổn thương hiệu quả khiến cho Dương Minh Chỉ hội tâm tỷ lệ đề cao 5%) điều chỉnh: Dương Minh Chỉ mệnh trung có tự thân kéo dài tổn thương hiệu quả mục tiêu, mỗi kéo dài tổn thương hiệu quả khiến cho Dương Minh Chỉ hội tâm tỷ lệ đề cao 5%, hội tâm hiệu quả đề cao 5%.

Kỳ huyệt tầng 10 Mộng Ca (Dương Minh Chỉ Khoái Tuyết Thời Tinh thi triển đầy đủ đạt được khí kình Mộng Ca ,tăng 1% gia tốc, tối đa 5 tầng, kéo dài 30 giây) điều chỉnh: Dương Minh Chỉ Khoái Tuyết Thời Tinh thi triển đầy đủ đạt được khí kình Mộng Ca ,tăng 3% gia tốc, tối đa 2 tầng, kéo dài 30 giây.

Kỳ huyệt tầng 7 Loạn Sái Thanh Hà (Làm mới thời gian điều tức Ngọc Thạch Câu Phần khiến bản thân tăng 10% phá phòng, duy trì 10 giây, trong lúc hiệu quả thi triển kế tiếp Dương Minh Chỉ sẽ kèm theo 2 DOT Chung Lâm Dục Tú Lan Thồi Ngọc Chiết) điều chỉnh: nặng đưa Ngọc Thạch Câu Phần Làm mới thời gian điều tức Ngọc Thạch Câu Phần , trong lúc hiệu quả thi triển kế tiếp Dương Minh Chỉ sẽ kèm theo 2 DOT Chung Lâm Dục Tú Lan Thồi Ngọc Chiết.

Thiên Sách

Chiêu thức Khiếu Như Hổ (Có thể thi triển khi khí huyết bản thân thấp hơn 30%, khiến hiệu quả trị liệu nhận được tăng 10%, không trọng thương, kéo dài 10 giây) điều chỉnh: Có thể thi triển khi khí huyết bản thân thấp hơn 40%, khiến hiệu quả trị liệu nhận được tăng 20%, không trọng thương, kéo dài 10 giây.

Hổ Nha Lệnh – Tật Như Phong huyệt vị đồ tàn tờ (Thời gian điều tức giảm 10 giây) điều chỉnh: Thời gian điều tức giảm 20 giây.

Hổ Nha Lệnh – Tật Như Phong huyệt vị đồ đoạn thiên (Thời gian điều tức giảm 10 giây) điều chỉnh: Thời gian điều tức giảm 20 giây.

Hổ Nha Lệnh – Tật Như Phong huyệt vị đồ tuyệt chương (Thời gian điều tức giảm 10 giây) điều chỉnh: Hổ Nha Lệnh – Tật Như Phong chú giải tuyệt chương: Giảm 30% tiêu hao khi thi triển chiêu thức.

Hổ Nha Lệnh – Tật Như Phong nhân ngẫu đồ tàn tờ (Bạo kích tăng 10%, kéo dài 5 giây) điều chỉnh Bạo kích tăng 10%, kéo dài 10 giây.

Chiêu thức Ngự Bôn Đột (Tốc độ cưỡi ngựa tăng 50%, kéo dài 12s) điều chỉnh: Lập tức reset toàn bộ kĩ năng trong Du Long Kỵ Pháp, Tốc độ cưỡi ngựa tăng 50%, kéo dài 12 giây.

Kỳ huyệt tầng 9 Phi Độn (Ngự Bôn Đột thi triển lập tức reset toàn bộ kĩ năng trong Du Long Kỵ Pháp) điều chỉnh: Ngự Bôn Đột Thời gian điều tức giảm 30 giây.

Kỳ huyệt tầng 10 Kích Lôi (Hám Như Lôi thời gian điều tức tăng 30 giây, khi thi triển tiểu đội thành viên phá phòng tăng 10%, kéo dài 8 giây) điều chỉnh: Hám Như Lôi thời gian điều tức tăng 30 giây, khi thi triển tiểu đội thành viên phá phòng tăng 10%, tấn công ngoại tăng 10% kéo dài 8 giây.

Thuần Dương

Tử Hà Công

Giảm 5% sát thương của Tứ Tượng Luân Hồi.

Tăng 5% sát thương của Lưỡng Nghi Hóa Hình.

Bắc Minh Kiếm Khí – Vạn Thế Bất Kiệt nhân ngẫu đồ tàn tờ (Giảm nửa ô khí) điều chỉnh: Giảm một ô khí.

Bắc Minh Kiếm Khí – Vạn Thế Bất Kiệt nhân ngẫu đồ đoạn thiên(Giảm nửa ô khí) điều chỉnh: Giảm một ô khí.

Kỳ huyệt tầng 6 Khuể Bộ (Vạn Thế Bất Kiệt Thời gian điều tức giảm 2 giây, sát thương tăng 10%) điều chỉnh: Vạn Thế Bất Kiệt Thời gian điều tức giảm 2 giây, tấn công chính xác mục tiêu khiến bản thân nhận được Khuể Bộ hiệu quả, kéo dài 18 giây, mỗi tầng hiệu quả khiến cho Vạn Thế Bất Kiệt sát thương tăng 25%, cộng dồn 3 tầng.

Kỳ huyệt tầng 9 Khí Kiệt (Vạn Thế Bất Kiệt tấn công chính xác khiến cho mục tiêu mỗi 3s bị 50 sát thương nội hỗn nguyên, kéo dài 18 giây, cộng dồn 3 tầng, mỗi tầng Khí Kiệt hiệu quả khiến cho Vạn Thế Bất Kiệt sát thương tăng 20%) điều chỉnh: Vạn Thế Bất Kiệt tấn công chính xác khiến cho mục tiêu mỗi 3s bị 50 sát thương nội hỗn nguyên, kéo dài 18 giây, cộng dồn 3 tầng.

Kỳ huyệt tầng 4 Vô Cực (Thái Cực Vô Cực tăng thời gian điều tức lên 6s, sát thương tăng 50%, tăng bạo kích 30% đối với mục tiêu bị định thân, hồi nửa ô khí) điều chỉnh: Thái Cực Vô Cực tăng thời gian điều tức lên 6s, sát thương tăng 50%, tăng bạo kích 30% đối với mục tiêu bị định thân.

Kỳ huyệt tầng 8 Thái Cực (Thái Cực Vô Cực tăng thời gian điều tức lên 6s, sau khi thi triển gia tốc bản thân tăng 2%, cộng dồn 3 tầng, kéo dài 15 giây) điều chỉnh: Thái Cực Vô Cực tăng thời gian điều tức lên 6 giây, sau khi thi triển gia tốc bản thân tăng 3%, cộng dồn 2 tầng, kéo dài 15 giây, hồi nửa ô khí.

Kỳ huyệt tầng 6 Khuể Bộ và Kỳ huyệt tầng 8 Thái Cực đổi chỗ cho nhau.

Thất Tú

Băng Tâm Quyết

Giảm thời gian điều tức của Kiếm Ảnh Lưu Ngân từ 15 giây xuống 10 giây.

Kỳ huyệt tầng 7 Thành Ngọc (Kiếm Ảnh Lưu Ngân nếu thành công đánh lui mục tiêu, thời gian điều tức giảm 5 giây, cũng khiến cho mục tiêu đạt được một tầng Cấp Khúc hiệu quả) điều chỉnh: Kiếm Ảnh Lưu Ngân nếu thành công đánh lui mục tiêu, khiến cho mục tiêu đạt được một tầng Cấp Khúc hiệu quả, bạo kích của DOT tăng 50%.

Tây Hà Kiếm Khí – Đại Huyền Cấp Khúc tường giải tàn tờ (Chính xác tăng 2%) điều chỉnh: Tây Hà Kiếm Khí – Đại Huyền Cấp Khúc chân truyền tàn tờ: Phạm vi thi triển tăng 5 thước.

Kỳ huyệt tầng 4 Thanh Mai (Sát thương của DOT cấp khúc tăng 10%) điều chỉnh: Sát thương của DOT cấp khúc tăng 15%.

Kỳ huyệt tầng 5 Tùy Phong (kèm theo Thiên Địa Đê Ngang hiệu quả mục tiêu, Thiên Địa Đê Ngang hiệu quả sau khi kết thúc nếu khí huyết thấp hơn 50%, đạt được 3s hiệu quả giảm thương) điều chỉnh: Vụ Vũ: Thi triển Phồn m Cấp Tiết , đạt được hiệu quả Vụ Vũ , kéo dài 15 giây, trong lúc bị ngoại công công kích, tỷ lệ né tăng 10%, cộng dồn 10 tầng, sau khi né tránh thành công, hiệu quả sau 2 giây sẽ biến mất.

Kỳ huyệt tầng 12 Khinh Đố (Thi triển Kiếm Phá Hư Không sát thương tăng 20%) điều chỉnh: Phồn m Cấp Tiết biến thành 2 tầng sung năng kĩ năng, sung năng thời gian 60 giây, hiệu quả kéo dài 15 giây.

Kỳ huyệt tầng 7 Nguyên Quân (Kiếm Phá Hư Không tấn công chính xác mục tiêu khí huyết thấp hơn 50%, bạo kích bản thân tăng 5%, kéo dài 12 giây) điều chỉnh: Kiếm Phá Hư Không tấn công chính xác mục tiêu khí huyết thấp hơn 50%, bạo kích tăng 10%, hiệu quả bạo kích tăng 10%, kéo dài 12 giây.

Kỳ huyệt tầng 10 Triêu Lộ (Trạng thái chiến đấu, nếu có 10 tầng kiếm vũ, tấn công nội tăng 5%, kéo dài 10 giây) điều chỉnh: Trạng thái chiến đấu, nếu có 10 tầng kiếm vũ, tấn công nội tăng 10%, kéo dài 10 giây.

Vân Thường Tâm Kinh

Kỳ huyệt tầng 6 Tán Dư Hà (Hồi Tuyết Phiêu Dao tác dụng với 1 mục tiêu xung quanh 6 thước của mục tiêu chính) điều chỉnh: Hồi Tuyết Phiêu Dao tác dụng với 2 mục tiêu xung quanh 6 thước của mục tiêu chính.

Tàng Kiếm

Kỳ huyệt tầng 12 Phiến Ngọc (Bị công kích khiến khí huyết bản thân thấp hơn 1%, tiêu hao tất cả kiếm khí, mỗi điểm kiếm khí hồi phục 0.2% khí huyết lớn nhất, 5 phút xuất phát hiệu quả 1 lần) điều chỉnh thành: Bị công kích khiến khí huyết bản thân thấp hơn 1%, lập tức hồi phục 10% khí huyết, tiêu hao tất cả kiếm khí, mỗi điểm kiếm khí hồi phục 0.2% khí huyết lớn nhất, 3 phút xuất phát hiệu quả 1 lần.

Ngũ Độc

Độc Kinh Bổ Thiên Quyết tâm pháp, Kỳ huyệt tầng 12 Thánh Dũng (Khi sủng vật còn tồn tại, giảm sát thương bản thân 10%) Hiệu quả giảm thương giờ có thể dồn tầng với nhau.

Độc Kinh

Thiên Kiếp Vạn Độc Thủ – Hạt Tâm chú giải tàn tờ (Thi triển chiêu thức đích tiêu hao giảm 5%) điều chỉnh: Thi triển chiêu thức đích tiêu hao giảm 10%

-Thiên Kiếp Vạn Độc Thủ – Hạt Tâm chú giải đoạn thiên (Thi triển chiêu thức đích tiêu hao giảm 10%) điều chỉnh: Thiên Kiếp Vạn Độc Thủ – Hạt Tâm bí quyết đoạn thiên: bạo kích tăng 3%.
Thiên Kiếp Vạn Độc Thủ – Bách Túc chân truyền đoạn thiên (Phạm vi sử dụng tăng 1 thước) điều chỉnh : Phạm vi sử dụng tăng 2 thước.

Thiên Kiếp Vạn Độc Thủ – Bách Túc chân truyền tuyệt chương (Phạm vi sử dụng tăng 1 thước) điều chỉnh: Thiên Kiếp Vạn Độc Thủ – Bách Túc tìm hiểu tuyệt chương : Sát thương tăng 10%.

Thiên Kiếp Vạn Độc Thủ – Xà Ảnh chú giải tàn tờ (Thi triển chiêu thức đích tiêu hao giảm 5%) điều chỉnh: Thiên Kiếp Vạn Độc Thủ – Xà Ảnh bí quyết tàn tờ: Bạo kích tăng 2%.

Thiên Kiếp Vạn Độc Thủ – Xà Ảnh chú giải đoạn thiên (Thi triển chiêu thức đích tiêu hao giảm 5%) điều chỉnh: Thiên Kiếp Vạn Độc Thủ – Xà Ảnh bí quyết đoạn thiên: Bạo kích tăng 3%.

Thiên Kiếp Vạn Độc Thủ – Xà Ảnh chú giải tuyệt chương (Thi triển chiêu thức đích tiêu hao giảm 10%) điều chỉnh: Thiên Kiếp Vạn Độc Thủ – Xà Ảnh bí quyết tuyệt chương : Bạo kích tăng 4%.
Kỳ huyệt tầng 3 Ảm Ảnh (Sát thương DOT tăng 15%) điều chỉnh: Sát thương DOT tăng 20%.

Kỳ huyệt tầng 6 Bất Minh (thi triển Hạt Tâm khiến bản thân phá phòng tăng 5%, kéo dài 10 giây, cộng dồn 3 tầng) điều chỉnh: thi triển Hạt Tâm khiến bản thân phá phòng tăng 10%, kéo dài 10 giây, cộng dồn 2 tầng.

Bổ Thiên Quyết

Giảm thời gian kĩ năng của Điệp Loan (Bích điệp) từ 10 giây thành 6 giây.

Bí tịch mới Bổ Thiên Tâm Kinh – Mê Tiên Dẫn Mộng kinh mạch đồ tàn tờ: Thời gian vận công giảm 0,125 giây.

Bí tịch mới Bổ Thiên Tâm Kinh – Mê Tiên Dẫn Mộng kinh mạch đồ đoạn thiên: Thời gian vận công giảm 0,125 giây.

Bí tịch mới Bổ Thiên Tâm Kinh – Mê Tiên Dẫn Mộng kinh mạch đồ tuyệt chương: Thời gian vận công giảm 0,25 giây.

Bí tịch mới Bổ Thiên Tâm Kinh – Mê Tiên Dẫn Mộng bí quyết tàn tờ: Bạo kích tăng 2%.

Bí tịch mới Bổ Thiên Tâm Kinh – Mê Tiên Dẫn Mộng bí quyết đoạn thiên: Bạo kích tăng 3%.

Bí tịch mới Bổ Thiên Tâm Kinh – Mê Tiên Dẫn Mộng chân tủy đồ tàn tờ: Trị liệu dưới 5 mục tiêu, hiệu quả trị liệu tăng 30%.

Kỳ huyệt tầng 5 Điệp Hí Thủy (Thiên Điệp Thổ Thụy nếu tích lũy trị liệu cùng mục tiêu 4 lần, giảm sát thương phải nhận 25%, kéo dài 6 giây) điều chỉnh: Thiên Điệp Thổ Thụy nếu tích lũy trị liệu cùng mục tiêu 3 lần, giảm sát thương phải nhận 35%, kéo dài 6 giây.

Kỳ huyệt tầng 5 Điệp Tức (Thiên Điệp Thổ Thụy Giảm thời gian điều tức 30 giây, hiệu quả trị liệu giảm 10%, chính xác 1 mục tiêu, hồi 3% nội lực bản thân) điều chỉnh: Thiên Điệp Thổ Thụy Giảm thời gian điều tức 30 giây, chính xác 1 mục tiêu, hồi 3% nội lực bản thân.

Đường Môn

Chiêu thức Điểu Tường Bích Không (môn phái khinh công, đột phá nội công hạn chế, có thể trên không trung lần nữa nhún nhảy, kéo dài 10 giây) bây giờ không stack cùng Phù Dao Trực Thượng.

Thiên La Ngụy Đạo

Tăng 10% sát thương của Thực Cơ Đạn.

Chiêu thức Đồ Cùng Chủy Kiến (Nổ toàn bộ cơ quan của bản thân trong vòng 30 thước, mỗi cơ quan chung quanh 6 thước trong phạm vi gây sát thương nội độc nhiều nhất 6 mục tiêu, giảm tốc độ di chuyển mục tiêu 50%, kéo dài 3 giây) điều chỉnh: Nổ toàn bộ cơ quan của bản thân trong vòng 30 thước, mỗi cơ quan chung quanh 6 thước trong phạm vi gây sát thương nội độc nhiều nhất 6 mục tiêu, mỗi cơ quan khóa chân 2 giây, cộng dồn thời gian hiệu quả.

Chiêu thức Quỷ Phủ Thần Công (Tiêu hao 20 điểm thần cơ, cường hóa đặc thù đạn dược cho thiên cơ nỏ, tăng sát thương cực đại trong 15 lần công kích, kéo dài 30 giây) điều chỉnh: Tiêu hao 20 điểm thần cơ, cường hóa đặc thù đạn dược cho thiên cơ nỏ, tăng sát thương cực đại trong 15 lần công kích, kéo dài 2 phút.

Kỳ huyệt tầng 4 Thiên Ky Thần Tốc (Khi bản thân ở trong 25 thước của thiên cơ, giảm 10% sát thương phải nhận) bây giờ cộng dồn hiệu quả giảm thương.

Kỳ huyệt tầng thứ 11 Thự Sắc Thôi Hàn (Thiên Cơ Biến gây sát thương không bạo kích, khiến cho chủ nhân bạo kích tăng 2%, cộng dồng 10 tầng, Thiên Cơ Biến khi bạo kích hiệu quả sẽ biến mất) điều chỉnh: Thiên Cơ Biến gây sát thương không bạo kích, khiến cho chủ nhân bạo kích tăng 2%, cộng dồng 10 tầng, Thiên Cơ Biến khi bạo kích hiệu quả sẽ biến mất sau 6 giây.

Kỳ huyệt tầng 8 Thực Cơ Hóa Tuyết (Thực Cơ Đạn Thiên Cơ Biến chính xác mục tiêu có hiệu quả Hóa Huyết Phiêu có 5% tỷ lệ khiến cho sát thương Hóa Huyết Phiêu còn thừa lập tức có hiệu lực, hiệu quả mỗi 6 giây xuất hiện một lần) điều chỉnh: Thực Cơ Đạn Thiên Cơ Biến chính xác mục tiêu có hiệu quả Hóa Huyết Phiêu có 10% tỷ lệ khiến cho sát thương Hóa Huyết Phiêu còn thừa lập tức có hiệu lực, hiệu quả mỗi 6 giây xuất hiện một lần.

Kinh Vũ Quyết

Tăng 5% sát thương của Liệt Thạch Nỏ.

Chiêu thức Chuyển Lạc Thất Tinh (tiêu hao 20 điểm cơ, đối với mục tiêu tạo thành sát thương ngoại công, đẩy lùi về phía sau 12 thước, kèm theo 200% sát thương vũ khí, đạt được một tầng Vô Thanh khí kình, chiêu thức tiêu hao 1 nỏ tiễn) điều chỉnh: tiêu hao 20 điểm cơ, đối với mục tiêu tạo thành sát thương ngoại công, đẩy lùi về phía sau 12 thước, khóa chân 2 giây, kèm theo 200% sát thương vũ khí, đạt được một tầng Vô Thanh khí kình, chiêu thức tiêu hao 1 nỏ tiễn.

Minh Giáo

Phần Ảnh Thánh Quyết Minh Tôn Lưu Ly Thể tâm pháp, Kỳ huyệt tầng 6 Tham Ma Phạt Tội (Tham Ma Thể giảm thương hiệu quả 20%, mỗi giây gây sát thương cho 5 mục tiêu xung quanh 8 thước, nếu ở Minh Tôn Lưu Ly Thể , cưỡng chế mục tiêu công kích bản thân) điều chỉnh: Tham Ma Thể giảm thương hiệu quả 40%, mỗi giây gây sát thương cho 5 mục tiêu xung quanh 8 thước, nếu ở Minh Tôn Lưu Ly Thể, cưỡng chế mục tiêu công kích bản thân.

Phần Ảnh Thánh Quyết

Kỳ huyệt tầng 8 Vô Lượng Diệu Cảnh cùng Kỳ huyệt tầng thứ 11 Nhật Nguyệt Tề Quang đổi chỗ cho nhau.

Minh Tôn Lưu Ly Thể

Kỳ huyệt tầng 8 Vô Lượng Diệu Cảnh cùng Kỳ huyệt tầng thứ 11 Siêu Nhiên Vật Ngoại đổi chỗ cho nhau.

Cái Bang

Tiếu Trần Quyết tâm pháp, Kỳ huyệt tầng 4 Chiến Long (Trạng thái chiến đấu, bản thân đầy nội lực, giảm 10% sát thương phải nhận, sau khi tiêu hao nội hiệu quả duy trì 3 giây) điều chỉnh: Trạng thái chiến đấu, bản thân nội lực lớn hơn 80%, giảm 20% sát thương phải nhận, sau khi tiêu hao nội lực hiệu quả duy trì 6 giây.

Thương Vân

Chiêu thức Thuẫn Hồi (Thu hồi tấm thuẫn biến đổi đến giơ cao lá chắn tư thái, giảm sát thương phải nhận 10%, kéo dài 8 giây) bây giờ sẽ không dính Global cooldown.

Phân Sơn Kình Thiết Cốt Y tâm pháp, Kỳ huyệt tầng 1 Quyền Môn (Thuẫn Phi bắn ra 10 thước xung quanh mục tiêu thù địch) điều chỉnh: Thuẫn Phi sát thương giảm 20%, bắn ra 10 thước xung quanh mục tiêu thù địch.

Trường Ca

Chiêu thức Cô Ảnh Hóa Song thời gian sử dụng từ 15 giây xuống 10 giây.

Mạc Vấn

Kỳ huyệt tầng 6 Biệt Hạc Sát thương của DOT giảm 10%.

Chiêu thức Sơ Ảnh Hoành Tà , sát thương của bóng phân thân giảm 15%.

Kỳ huyệt tầng thứ 11 Diệu Ý (Thi triển chiêu thức trúng mục tiêu khí huyết ít hơn 50%, tăng 10% bạo kích, 10% hiệu quả bạo kích, duy trì 12 giây) điều chỉnh: Thi triển chiêu thức trúng mục tiêu khí huyết ít hơn 40%, tăng 10% bạo kích, 10% hiệu quả bạo kích, duy trì 12 giây.

Kỳ huyệt tầng 10 Tham Liên (Mỗi cách khúc phong khiến cho tấn công nội bản thân tăng 2%, giảm sát thương phải nhận 2%) điều chỉnh: Mỗi cách khúc phong khiến cho tấn công nội bản thân tăng 2%.

Kỳ huyệt tầng 10 Chí Tĩnh (Hồi Mộng Trục Quang âm vực hiệu quả kéo dài thời gian kéo dài 8 giây) điều chỉnh: Quán Châu : Sát thương kĩ năng vượt quá 10% khí huyết lớn nhất, giảm sát thương phải nhận 15%.

Tương Tri

Chiêu thức Sơ Ảnh Hoành Tà tăng 20% hiệu quả trị liệu của bóng.

Chiêu thức Mai Hoa Tam Lộng (Sát thương phá vỡ lá chắn, giúp mục tiêu giảm 30% sát thương phải nhận cho lần tiếp theo) điều chỉnh: Sát thương phá vỡ lá chắn, giúp mục tiêu giảm 25% sát thương phải nhận cho lần tiếp theo thả, cộng dồn hiệu quả giảm thương khác.

Kỳ huyệt tầng 10 Kỳ Cung (Mỗi cách khúc phong khiến cho hiệu quả trị liệu bản thân tăng 2%, giảm sát thương phải nhận 2%) điều chỉnh: Mỗi cách khúc phong khiến cho hiệu quả trị liệu bản thân tăng 2%.

Kỳ huyệt tầng 10 Quán Châu (Sát thương kĩ năng vượt quá 10% khí huyết lớn nhất, giảm sát thương phải nhận 20%) điều chỉnh: Sát thương kĩ năng vượt quá 10% khí huyết lớn nhất, giảm sát thương phải nhận 15%.

BÍ CẢNH

Tiên Lữ

Khuất Diễm Dương (10KC/25KC)

Giảm máu quái con.

Giảm lượng hấp thu trị liệu để phá Huyết Chú.

Khuất Diễm Dương(25KC)

Giảm bớt số lượng tên lửa của chiêu thức Long Đồ Pháo Kích.

Sâm Cửu Lam(10KC/25KC)

Giảm máu boss.

Lý Sướng(10KC/25KC)

Giảm máu boss.

Giảm máu của Nhất Cổ Tác Khí Công Kỳ Bất Bị.

Giảm lượng hồi phục của trạng thái Thủ Bất Động Như Sơn Hóa Hiểm Vi Di.

Giảm lượng sát thương phản lại khi kĩ năng đánh trúng trong trạng thái Thủ.

Trọng Hư Niệm(10KC/25KC)

Giảm máu boss.

Lý Lân – Thập Tam Nương(10KC/25KC)

Giảm máu boss.

Giảm máu của Bát Hoang Trận Nhãn Phi Hoa Điệp Vũ Tương Như Kiếm Lao

Phá vỡ Bát Hoang Trận Nhãn, Lý Lân nhận debuff giảm phòng thủ.

Giảm thời gian debuff nhận kiếm, chặn kiếm nhanh hơn.

Hoa Nguyệt

Hàn Phi Trì(25KC)

Giảm máu boss.

Giảu máu huyễn ma khi boss xuất chiêu Huyễn Ma Vấn Tâm Khúc.

Mạc Vũ(25KC)

Giảm máu boss.

Giảm lượng sát thương cần để phá vỡ chiêu thức của Thiêu Cốt Trảo – Luy Tuyết (Cuồng Loạn).

Lý Bạch(25KC)

Giảm máu boss.

Giảm lượng sát thương gây ra của kiếm nhỏ trong Thanh Liên Tử Kiếm (Kiếm lớn rơi xuống, tỏa ra 4 kiếm nhỏ xung quanh).

TRẬN DOANH

Mỗi tuần sau khi kết toán chiến giới, sẽ nhận được 1 lượng Trùng Linh Thạch tương ứng, dùng để nâng cấp nhẫn Hoàng Kim.

TRANG BỊ

Nâng cấp đồ CHB phẩm 980.

Nâng cấp đồ NH phẩm 1060.

Nâng cấp bộ trang sức UD 980.

THỦ LĨNH THẾ GIỚI

Tranh đoạt rương Thiết Huyết nhận được trang bị phẩm 1075.

KỲ NGỘ

Cập nhật thêm 3 thú cưng kỳ ngộ mới: Sa Hải Dao, Thạch Cảm Dương, Kinh Kha Thứ.

Cập nhật ngoại trang mới cùng sự kiện tiêu phí.

HOẠT ĐỘNG

Để chào mừng phiên bản “Tráng Chí Lăng Vân”, trải nghiệm Khinh công 2.0. Từ 25/04 đến 09/05/2016, sau khi hoàn thành nhiệm vụ Bí cảnh ngày, sẽ nhận được Thối Cốt Đan ,sau khi sử dụng nhận được 30 phút hiệu quả tăng tốc độ hồi phục khí lực, trọng thương không biết mất.

Từ 25/04 đến 09/05/2016, để tăng tốc độ thỏa mãn điều kiện bí cảnh khiêu chiến, sau khi hạ thủ lĩnh bí cảnh, mỗi thủ lĩnh đều rơi thêm 1 món trang bị.

Từ 25/04 đến 09/05/2016, tăng tốc độ thăng cấp chiến giới.

Từ 25/04 đến 30/05/2016, để khích lệ tham gia Danh kiếm đại hội, mỗi tuần đều được nhận thêm 5 trận danh kiếm tinh anh.

Nguồn:
Tổng hợp thay đổi phiên bản Tráng Chí Lăng Vân. Chia sẻ của Khoa Nguyen trong Hội Chơi JX3 Trung Quốc.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: