Webzen hé lộ những lớp nhân vật đầu tiên của MU 2

Được công bố từ năm 2011 nhưng MU 2 là một điều bí ẩn lớn với những người chơi yêu thích trò chơi này vì có rất ít thông tin về nó được hé lộ. Mới đây, Webzen đã tiết lộ những hình ảnh đầu tiên về bốn lớp nhân vật đầu tiên trong MU 2. Tuy nhiên, có một thông tin đáng buồn là Webzen sẽ không tham gia G-STAR 2014 vào cuối năm nay nên chúng ta sẽ không được biết nhiều thông tin liên quan đến trò chơi này.

Hình ảnh về 4 lớp nhân vật đầu tiên của MU 2:

Webzen hé lộ những lớp nhân vật đầu tiên của MU 2 1
Webzen hé lộ những lớp nhân vật đầu tiên của MU 2 2
Webzen hé lộ những lớp nhân vật đầu tiên của MU 2 3
Webzen hé lộ những lớp nhân vật đầu tiên của MU 2 4

Một số hình ảnh khác về MU 2:

Webzen hé lộ những lớp nhân vật đầu tiên của MU 2 5
Webzen hé lộ những lớp nhân vật đầu tiên của MU 2 6
Webzen hé lộ những lớp nhân vật đầu tiên của MU 2 7
Webzen hé lộ những lớp nhân vật đầu tiên của MU 2 8
Webzen hé lộ những lớp nhân vật đầu tiên của MU 2 9
Webzen hé lộ những lớp nhân vật đầu tiên của MU 2 10
Webzen hé lộ những lớp nhân vật đầu tiên của MU 2 11
Webzen hé lộ những lớp nhân vật đầu tiên của MU 2 11
Webzen hé lộ những lớp nhân vật đầu tiên của MU 2 13
Webzen hé lộ những lớp nhân vật đầu tiên của MU 2 14
Webzen hé lộ những lớp nhân vật đầu tiên của MU 2 15

Tổng hợp từ mu2.webzen.co.kr

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: