Công Thành Xưng Đế ra mắt Song Hùng Tranh Bá

Theo các thông tin mới cập nhật, phiên bản mới Song Hùng Tranh Bá của webgame Công Thành Xưng Đế vừa được TTV Online trình làng vào sáng ngày 22/01/2015.

Tâm điểm của phiên bản mới Song Hùng Tranh Bá là việc cân bằng lại tính năng quốc chiến trong Công Thành Xưng Đế. Cụ thể, tính năng quốc chiến trong Công Thành Xưng Đế sẽ được bổ sung thêm các tính năng mới như liên minh tăng cường, song hùng tranh bá và biến hóa nhiệm vụ quốc gia.

150122_gamelandvn_xungde01

Với liên minh tăng cường, khi hai nước liên minh tấn công nước thứ ba sẽ cùng nhận được điểm kinh nghiệm nhưng nếu hai nước đồng minh tấn công lẫn nhau sẽ bị giảm điểm kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, tính năng song hùng tranh bá sẽ được khởi động khi trong một máy chủ có hai nước mạnh vượt trội hơn một nước còn lại. Khi đó, hai nước mạnh tấn công nước yếu thì sẽ bị giảm điểm kinh nghiệm còn nước yếu tấn công nước mạnh thì sẽ được tăng điểm kinh nghiệm.

Cuối cùng, tính năng biến hóa nhiệm vụ quốc gia sẽ xuất hiện trong trường hợp một máy chủ xuất hiện một nước mạnh vượt trội hơn hai nước còn lại. Khi đó, hai nước yếu có thể thông qua kĩ năng mới để giúp sức cho đồng minh thủ thành. Cụ thể, một trong hai nước hoàn thành nhiệm vụ quốc gia thì nước còn lại cũng nhận được điểm kinh nghiệm.

Ngoài việc cân bằng lại tính năng quốc chiến, những người yêu thích Công Thành Xưng Đế còn được trải nghiệm nhiệm vụ mới mang tên vây thành. Nhiệm vụ vây thành chỉ được kích hoạt khi số thành của một nước giảm xuống dưới 35. Nhiệm vụ này sẽ diễn ra từ 9h30 đến 21h30 mỗi ngày. Khi nhiệm vụ vây thành được kích hoạt thì nhiệm vụ quốc gia sẽ không được mở.

Cũng trong bản cập nhật Song Hùng Tranh Bá, TTV Online còn tiến hành cân bằng lại Công Thành Xưng Đế bằng việc ưu hóa tính năng công huân, giảm kinh nghiệm thăng cấp từ cấp 100 đến cấp 130, tăng 30% kinh nghiệm quốc chiến …

Các bạn quan tâm tới bản cập nhật mới của Công Thành Xưng Đế có thể tham khảo tại xungde.vn.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: