Cửu Âm Chân Kinh: Thêm thông tin về phái mới Đạt Ma

Sau khi hé lộ các thông tin đầu tiên về môn phái mới Đạt Ma, Snail Game đã hé lộ một vài hình ảnh liên quan đến môn phái này.

Nghe đâu, Đạt Ma phái là “thiên hạ đệ nhất phật môn” do chính Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư sáng lập. Đệ tử trong phái tĩnh tọa khổ thiện, tinh nghiên thiện tông phương pháp, thiện pháp cao sâu, Thiếu Lâm tăng nhân nếu so bì chẳng đáng là gì.

Đạt Ma Tổ Sư khi hạ thiền, muốn di nguyện về Tây phương, nhưng lúc ấy hoàng đế không chấp nhận, Tây phương bị chặn. Đạt Ma liền ở chỗ này khai đàn lập tông, tự xưng vì Đạt Ma phái. Đạt Ma phái lợi dụng tư tưởng phật môn thiện tông, vì lập tông căn bản, đời sau đệ tử thấy tính thành phật, tĩnh tâm sửa thiện.

Đạt Ma đệ tử đa số ẩn tu, không hỏi chuyện thế tục. Đạt Ma phái chủ trương lấy Phật làm gốc, thấy tính thành Phật, nếu bản thân hữu duyên tất nhiên thành Phật, nếu như bản thân vô duyên cho dù để cho bao lần bỏ đồ đao xuống cũng vô dụng.

Dat Ma phai trong Cuu Am Chan Kinh
Dat Ma phai trong Cuu Am Chan Kinh
Dat Ma phai trong Cuu Am Chan Kinh
Dat Ma phai trong Cuu Am Chan Kinh

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: