Go Du Rim là đại sứ hình ảnh của Daybreak Online

Theo các thông tin mà GameLandVN mới nhận được, trò chơi trực tuyến Daybreak Online do hãng Linekong (Trung Quốc) phát triển đã có mặt tại Hàn Quốc. Trò chơi này được phát hành tại Hàn Quốc bởi công ty Uniana với tên gọi LAF (Loya Attacking Forces). Để quảng bá cho LAF tại Hàn Quốc, Uniana đã mời ca sĩ Go Du Rim làm đại sứ hình ảnh của trò chơi này. Go Du Rim là một ca sĩ mới nổi tại Hàn Quốc, cô được biết đến là người có nét tương đồng kỳ lạ với nữ diễn viên Han Ga In.

Dưới đây là một số hình ảnh quảng bá của LAF với sự xuất hiện của Go Du Rim:

Go Du Rim là đại sứ hình ảnh của Daybreak Online 1
Go Du Rim là đại sứ hình ảnh của Daybreak Online 2
Go Du Rim là đại sứ hình ảnh của Daybreak Online 3
Go Du Rim là đại sứ hình ảnh của Daybreak Online 4
Go Du Rim là đại sứ hình ảnh của Daybreak Online 5
Go Du Rim là đại sứ hình ảnh của Daybreak Online 6
Go Du Rim là đại sứ hình ảnh của Daybreak Online 7
Go Du Rim là đại sứ hình ảnh của Daybreak Online 8
Go Du Rim là đại sứ hình ảnh của Daybreak Online 9
Go Du Rim là đại sứ hình ảnh của Daybreak Online 10
Go Du Rim là đại sứ hình ảnh của Daybreak Online 11
Go Du Rim là đại sứ hình ảnh của Daybreak Online 12
Go Du Rim là đại sứ hình ảnh của Daybreak Online 13
Go Du Rim là đại sứ hình ảnh của Daybreak Online 14
Go Du Rim là đại sứ hình ảnh của Daybreak Online 15
Go Du Rim là đại sứ hình ảnh của Daybreak Online 16
Go Du Rim là đại sứ hình ảnh của Daybreak Online 17
Go Du Rim là đại sứ hình ảnh của Daybreak Online 18
Go Du Rim là đại sứ hình ảnh của Daybreak Online 19
Go Du Rim là đại sứ hình ảnh của Daybreak Online 20

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: