Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 – Tuần 9

BẢNG XẾP HẠNG

Hạng Đội tuyển Thành tích
1 Team SoloMid 14-4 30-11
2 Immortals 14-4 30-15
3 Counter Logic Gaming 12-6 27-19
4 Cloud9 12-6 28-17
5 Team Dignitas 11-7 29-22
6 Team EnVyUs 8-10 21-26
7 FlyQuest 6-12 17-27
8 Echo Fox 5-13 16-27
9 Team Liquid 4-14 13-31
10 Phoenix1 4-14 15-31

Ngày 1


5:00 AM 05/08/2017 - NV vs IMT

Team EnVyUs 0:2 Immortals

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


8:00 AM 05/08/2017 - DIG vs CLG

Team Dignitas 1:2 Counter Logic Gaming

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê


Ngày 2


2:00 AM 06/08/2017 - P1 vs TSM

Phoenix1 0:2 Team SoloMid

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


2:00 AM 06/08/2017 - NV vs C9

Team EnVyUs 0:2 Cloud9

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


5:00 AM 06/08/2017 - FLY vs TL

FlyQuest 2:1 Team Liquid

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê


5:00 AM 06/08/2017 - FOX vs IMT

Echo Fox 0:2 Immortals

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


Ngày 3


2:00 AM 07/08/2017 - C9 vs FOX

Cloud9 2:0 Echo Fox

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


2:00 AM 07/08/2017 - TL vs DIG

Team Liquid 1:2 Team Dignitas

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê


5:00 AM 07/08/2017 - TSM vs CLG

Team SoloMid 2:0 Counter Logic Gaming

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


5:00 AM 07/08/2017 - FLY vs P1

FlyQuest 2:0 Phoenix1

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


Xem thêm

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 1

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 2

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 3

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 4

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 5

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 6

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 7

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 8

Lịch thi đấu Playoffs LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017