Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 – Tuần 4

BẢNG XẾP HẠNG

Hạng Đội tuyển Thành tích
1 Immortals 7-1 14-6
2 Team SoloMid 6-2 13-5
3 Counter Logic Gaming 6-2 13-9
4 Cloud9 5-3 12-7
5 Team Dignitas 5-3 13-10
6 Team EnVyUs 4-4 10-11
7 Echo Fox 3-5 8-10
8 Team Liquid 2-6 5-14
9 Phoenix1 1-7 7-14
10 FlyQuest 1-7 5-14

Ngày 1

5:00 AM 24/06/2017 – Immortals vs Counter Logic Gaming
[marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Immortals[/marker] [marker ]2:0[/marker] Counter Logic Gaming

8:00 AM 24/06/2017 – Echo Fox vs Phoenix1
Echo Fox [marker ]0:2[/marker] [marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Phoenix1[/marker]

Ngày 2

2:00 AM 25/06/2017 – Team SoloMid vs FlyQuest
[marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Team SoloMid[/marker] [marker ]2:0[/marker] FlyQuest

2:00 AM 25/06/2017 – Counter Logic Gaming vs Team EnVyUs
[marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Counter Logic Gaming[/marker] [marker ]2:1[/marker] Team EnVyUs

5:00 AM 25/06/2017 – Cloud9 vs Team Liquid
[marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Cloud9[/marker] [marker ]2:0[/marker] Team Liquid

5:00 AM 25/06/2017 – Immortals vs Team Dignitas
[marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Immortals[/marker] [marker ]2:1[/marker] Team Dignitas

Ngày 3

2:00 AM 26/06/2017 – Team SoloMid vs Echo Fox
[marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Team SoloMid[/marker] [marker ]2:0[/marker] Echo Fox

2:00 AM 26/06/2017 – Team Liquid vs Phoenix1
[marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Team Liquid[/marker] [marker ]2:1[/marker] Phoenix1

5:00 AM 26/06/2017 – Cloud9 vs Team Dignitas
[marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Cloud9 [/marker] [marker ]2:1[/marker] Team Dignitas

5:00 AM 26/06/2017 – FlyQuest vs Team EnVyUs
FlyQuest [marker ]1:2[/marker] [marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Team EnVyUs[/marker]

Xem thêm

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 1

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 2

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 3

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 4

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 5

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 6

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 7

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 8

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 8

Lịch thi đấu Playoffs LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017