Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 – Tuần 4

BẢNG XẾP HẠNG

Hạng Đội tuyển Thành tích
1 Immortals 7-1 14-6
2 Team SoloMid 6-2 13-5
3 Counter Logic Gaming 6-2 13-9
4 Cloud9 5-3 12-7
5 Team Dignitas 5-3 13-10
6 Team EnVyUs 4-4 10-11
7 Echo Fox 3-5 8-10
8 Team Liquid 2-6 5-14
9 Phoenix1 1-7 7-14
10 FlyQuest 1-7 5-14

Ngày 1


5:00 AM 24/06/2017 - Immortals vs Counter Logic Gaming

Immortals 2:0 Counter Logic Gaming


8:00 AM 24/06/2017 - Echo Fox vs Phoenix1

Echo Fox 0:2 Phoenix1


Ngày 2


2:00 AM 25/06/2017 - Team SoloMid vs FlyQuest

Team SoloMid 2:0 FlyQuest


2:00 AM 25/06/2017 - Counter Logic Gaming vs Team EnVyUs

Counter Logic Gaming 2:1 Team EnVyUs


5:00 AM 25/06/2017 - Cloud9 vs Team Liquid

Cloud9 2:0 Team Liquid


5:00 AM 25/06/2017 - Immortals vs Team Dignitas

Immortals 2:1 Team Dignitas


Ngày 3


2:00 AM 26/06/2017 - Team SoloMid vs Echo Fox

Team SoloMid 2:0 Echo Fox


2:00 AM 26/06/2017 - Team Liquid vs Phoenix1

Team Liquid 2:1 Phoenix1


5:00 AM 26/06/2017 - Cloud9 vs Team Dignitas

Cloud9 2:1 Team Dignitas


5:00 AM 26/06/2017 - FlyQuest vs Team EnVyUs

FlyQuest 1:2 Team EnVyUs


Xem thêm

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 1

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 2

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 3

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 4

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 5

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 6

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 7

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 8

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 8

Lịch thi đấu Playoffs LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017