Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 – Tuần 5

BẢNG XẾP HẠNG

Hạng Đội tuyển Thành tích
1 Counter Logic Gaming 8-2 17-10
2 Team SoloMid 7-3 16-7
3 Immortals 7-3 15-10
4 Cloud9 6-4 15-10
5 Team Dignitas 5-5 15-14
6 Team EnVyUs 5-5 13-14
7 Echo Fox 4-6 11-13
8 Phoenix1 3-7 11-16
9 FlyQuest 3-7 9-16
10 Team Liquid 2-8 6-18

Ngày 1

5:00 AM 01/07/2017 – C9 vs TSM
[marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Cloud9[/marker] [marker ]2:1[/marker] Team SoloMid

8:00 AM 01/07/2017 – P1 vs NV
[marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Phoenix1[/marker] [marker ]2:1[/marker] Team EnVyUs

Ngày 2

2:00 AM 02/07/2017 – TSM vs IMT
[marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Team SoloMid[/marker] [marker ]2:0[/marker] Immortals

2:00 AM 02/07/2017 – CLG vs C9
[marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Counter Logic Gaming[/marker] [marker ]2:1[/marker] Cloud9

5:00 AM 02/07/2017 – FOX vs TL
[marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Echo Fox[/marker] [marker ]2:1[/marker] Team Liquid

5:00 AM 02/07/2017 – DIG vs FLY
Team Dignitas [marker ]1:2[/marker] [marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]FlyQuest[/marker]

Ngày 3

2:00 AM 03/07/2017 – P1 vs IMT
[marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Phoenix1[/marker] [marker ]2:1[/marker] Immortals

2:00 AM 03/07/2017 – FLY vs FOX
[marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]FlyQuest[/marker] [marker ]2:1[/marker] Echo Fox

5:00 AM 03/07/2017 – NV vs DIG
[marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Team EnVyUs[/marker] [marker ]2:1[/marker] Team Dignitas

5:00 AM 03/07/2017 – TL vs CLG
Team Liquid [marker ]0:2[/marker] [marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Counter Logic Gaming[/marker]

Xem thêm

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 1

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 2

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 3

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 4

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 5

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 6

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 7

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 8

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 8

Lịch thi đấu Playoffs LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017