Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 – Tuần 8

BẢNG XẾP HẠNG

HạngĐội tuyểnThành tích
1Team SoloMid12-426-11
2Immortals12-426-15
3Counter Logic Gaming11-525-16
4Cloud910-624-17
5Team Dignitas10-626-19
6Team EnVyUs8-821-22
7Echo Fox5-1116-23
8Phoenix14-1215-27
9FlyQuest4-1213-26
10Team Liquid4-1211-27

Ngày 1

5:00 AM 29/07/2017 – P1 vs FOX
Phoenix1 [marker ]0:2[/marker] [marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Echo Fox[/marker]

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

8:00 AM 29/07/2017 – TL vs IMT
Team Liquid [marker ]0:2[/marker] [marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Immortals[/marker]

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Ngày 2

2:00 AM 30/07/2017 – FLY vs TSM
FlyQuest [marker ]0:2[/marker] [marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Team SoloMid[/marker]

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

2:00 AM 30/07/2017 – NV vs CLG
Team EnVyUs [marker ]0:2[/marker] [marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Counter Logic Gaming[/marker]

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

5:00 AM 30/07/2017 – TL vs C9
Team Liquid [marker ]1:2[/marker] [marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Cloud9[/marker]

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê

5:00 AM 30/07/2017 – DIG vs IMT
[marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Team Dignitas[/marker] [marker ]2:1[/marker] Immortals

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê

Ngày 3

2:00 AM 31/07/2017 – C9 vs FLY
[marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Cloud9[/marker] [marker ]2:0[/marker] FlyQuest

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

2:00 AM 31/07/2017 – CLG vs P1
Counter Logic Gaming [marker ]1:2[/marker] [marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Phoenix1[/marker]

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê

5:00 AM 31/07/2017 – FOX vs DIG
Echo Fox [marker ]1:2[/marker] [marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Team Dignitas[/marker]

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê

5:00 AM 31/07/2017 – TSM vs NV
[marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Team SoloMid[/marker] [marker ]2:1[/marker] Team EnVyUs

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê

Xem thêm

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 1

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 2

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 3

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 4

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 5

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 6

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 7

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 8

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 8

Lịch thi đấu Playoffs LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017