Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 – Tuần 6

BẢNG XẾP HẠNG

HạngĐội tuyểnThành tích
1Team SoloMid9-320-7
2Immortals9-319-11
3Counter Logic Gaming9-319-12
4Team Dignitas7-519-15
5Team EnVyUs7-517-15
6Cloud96-616-14
7Echo Fox4-812-17
8FlyQuest4-811-18
9Phoenix13-912-20
10Team Liquid2-106-22

Ngày 1

5:00 AM 15/07/2017 – CLG vs FLY
[marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Counter Logic Gaming[/marker] [marker ]2:0[/marker] FlyQuest

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

8:00 AM 15/07/2017 – IMT vs FOX
[marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Immortals[/marker] [marker ]2:0[/marker] Echo Fox

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Ngày 2

2:00 AM 16/07/2017 – TSM vs P1
[marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Team SoloMid[/marker] [marker ]2:0[/marker] Phoenix1

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

2:00 AM 16/07/2017 – CLG vs DIG
Counter Logic Gaming [marker ]0:2[/marker] [marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Team Dignitas[/marker]

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

5:00 AM 16/07/2017 – C9 vs NV
Cloud9 [marker ]0:2[/marker] [marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Team EnVyUs[/marker]

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

5:00 AM 16/07/2017 – TL vs FLY
Team Liquid [marker ]0:2[/marker] [marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]FlyQuest[/marker]

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Ngày 3

2:00 AM 17/07/2017 – C9 vs IMT
Cloud9 [marker ]1:2[/marker] [marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Immortals[/marker]

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê

2:00 AM 17/07/2017 – DIG vs P1
[marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Team Dignitas[/marker] [marker ]2:1[/marker] Phoenix1

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê

5:00 AM 17/07/2017 – TSM vs TL
[marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Team SoloMid[/marker] [marker ]2:0[/marker] Team Liquid

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

5:00 AM 17/07/2017 – FOX vs NV
Echo Fox [marker ]1:2[/marker] [marker bgcolor=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff”]Team EnVyUs[/marker]

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê

Xem thêm

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 1

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 2

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 3

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 4

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 5

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 6

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 7

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 8

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 8

Lịch thi đấu Playoffs LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017