Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 – Tuần 6

BẢNG XẾP HẠNG

Hạng Đội tuyển Thành tích
1 Team SoloMid 9-3 20-7
2 Immortals 9-3 19-11
3 Counter Logic Gaming 9-3 19-12
4 Team Dignitas 7-5 19-15
5 Team EnVyUs 7-5 17-15
6 Cloud9 6-6 16-14
7 Echo Fox 4-8 12-17
8 FlyQuest 4-8 11-18
9 Phoenix1 3-9 12-20
10 Team Liquid 2-10 6-22

Ngày 1


5:00 AM 15/07/2017 - CLG vs FLY

Counter Logic Gaming 2:0 FlyQuest

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


8:00 AM 15/07/2017 - IMT vs FOX

Immortals 2:0 Echo Fox

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


Ngày 2


2:00 AM 16/07/2017 - TSM vs P1

Team SoloMid 2:0 Phoenix1

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


2:00 AM 16/07/2017 - CLG vs DIG

Counter Logic Gaming 0:2 Team Dignitas

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


5:00 AM 16/07/2017 - C9 vs NV

Cloud9 0:2 Team EnVyUs

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


5:00 AM 16/07/2017 - TL vs FLY

Team Liquid 0:2 FlyQuest

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


Ngày 3


2:00 AM 17/07/2017 - C9 vs IMT

Cloud9 1:2 Immortals

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê


2:00 AM 17/07/2017 - DIG vs P1

Team Dignitas 2:1 Phoenix1

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê


5:00 AM 17/07/2017 - TSM vs TL

Team SoloMid 2:0 Team Liquid

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


5:00 AM 17/07/2017 - FOX vs NV

Echo Fox 1:2 Team EnVyUs

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê


Xem thêm

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 1

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 2

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 3

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 4

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 5

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 6

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 7

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 8

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 8

Lịch thi đấu Playoffs LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017