Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 – Tuần 7

BẢNG XẾP HẠNG

Hạng Đội tuyển Thành tích
1 Immortals 11-3 23-13
2 Team SoloMid 10-4 22-10
3 Counter Logic Gaming 10-4 22-14
4 Team Dignitas 8-6 22-17
5 Cloud9 8-6 20-16
6 Team EnVyUs 8-6 20-18
7 Echo Fox 4-10 13-21
8 FlyQuest 4-10 13-22
9 Team Liquid 4-10 10-23
10 Phoenix1 3-11 13-24

Ngày 1


5:00 AM 22/07/2017 - Cloud9 vs Phoenix1

8:00 AM 22/07/2017 - Team Liquid vs Team EnVyUs

Team Liquid 2:1 Team EnVyUs

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê


Ngày 2


2:00 AM 23/07/2017 - CLG vs FOX

Counter Logic Gaming 2:0 Echo Fox

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


2:00 AM 23/07/2017 - TSM vs DIG

Team SoloMid 0:2 Team Dignitas

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


5:00 AM 23/07/2017 - FLY vs IMT

FlyQuest 1:2 Immortals

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê


5:00 AM 23/07/2017 - P1 vs TL

Phoenix1 0:2 Team Liquid

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê


Ngày 3


2:00 AM 24/07/2017 - DIG vs C9

Team Dignitas 1:2 Cloud9

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê


2:00 AM 24/07/2017 - FOX vs TSM

Echo Fox 1:2 Team SoloMid

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê


5:00 AM 24/07/2017 - CLG vs IMT

Counter Logic Gaming 1:2 Immortals

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê


5:00 AM 24/07/2017 - NV vs FLY

Team EnVyUs 2:1 FlyQuest

Game 1 | Thống kê

Game 2 | Thống kê

Game 3 | Thống kê


Xem thêm

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 1

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 2

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 3

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 4

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 5

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 6

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 7

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 8

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 8

Lịch thi đấu Playoffs LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017