Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 – Tuần 2

Ngày 1


5:00 AM 10/06/2017 - Phoenix1 vs Cloud9

Phoenix1 0:2 Cloud9


8:00 AM 10/06/2017 - Immortals vs Team EnVyUs

Immortals 0:2 Team EnVyUs


Ngày 2


2:00 AM 11/06/2017 - Team Dignitas vs Team SoloMid

Team Dignitas 2:1 Team SoloMid


2:00 AM 11/06/2017 - Echo Fox vs Counter Logic Gaming

Echo Fox 1:2 Counter Logic Gaming


5:00 AM 11/06/2017 - Immortals vs FlyQuest

Immortals 2:1 FlyQuest


5:00 AM 11/06/2017 - Team EnVyUs vs Team Liquid

Team EnVyUs 2:1 Team Liquid


Ngày 3


2:00 AM 12/06/2017 - Echo Fox vs Cloud9

Echo Fox 0:2 Cloud9


2:00 AM 12/06/2017 - Team Dignitas vs Team Liquid

Team Dignitas 1:2 Team Liquid


5:00 AM 12/06/2017 - Counter Logic Gaming vs Team SoloMid

Counter Logic Gaming 1:2 Team Solomid


5:00 AM 12/06/2017 - Phoenix1 vs FlyQuest

Phoenix1 0:2 FlyQuest


BẢNG XẾP HẠNG

Hạng Đội tuyển Thành tích
1 Counter Logic Gaming 3-1 7-4
1 Team Dignitas 3-1 7-4
1 Team EnVyUs 3-1 7-4
4 Immortals 3-1 6-4
5 Team SoloMid 2-2 5-5
6 Echo Fox 2-2 5-4
6 Cloud9 2-2 5-4
8 FlyQuest 1-3 3-6
9 Team Liquid 1-3 3-7
10 Phoenix1 0-4 2-8

Xem thêm

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 1

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 2

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 3

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 4

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 5

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 6

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 7

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 8

Lịch thi đấu LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 Tuần 8

Lịch thi đấu Playoffs LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017