Mộng Bá Vương cập nhật tính năng kết nghĩa đào viên

Ngày 11/02/2015 vừa qua, TTV Online vừa cập nhật tính năng kết nghĩa đào viên vào webgame Mộng Bá Vương với mục đích giúp người chơi gắn kết với bạn bè và gia tăng sức mạnh từ tình bạn.

Từ cấp 49 trở lên, người chơi Mộng Bá Vương có thể mời hai hảo hữu để tiến hành kết bái. Nếu hai người bạn được mời đồng ý, lễ kết bái sẽ được tiến hành. Phần thưởng cho tình bạn cao đẹp này sẽ là ngọc bội tình nghĩa. Ngọc bội sẽ tăng thêm các chỉ số sức mạnh cho người chơi.

Mỗi ngày người chơi tổ chức yến tiệc trong đào viên sẽ nhận được điểm tình nghĩa. Phần điểm này được dùng để nâng cấp hoặc bồi dưỡng ngọc bội. Cấp ngọc bội càng cao, chỉ số thuộc tính nhân vật cũng sẽ tăng theo.

150212_gamelandvn_mongbavuong01

150212_gamelandvn_mongbavuong02

150212_gamelandvn_mongbavuong03

Các bạn quan tâm tới bản cập nhật mới của Mộng Bá Vương có thể tham khảo tại mongbavuong.vn.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: